Aparaty powietrzne izolujące. Charakterystyka

Ochrona dróg oddechowych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Niektóre zawody są jednak związane z absorpcją szkodliwych lub niebezpiecznych związków, które mogą w przyszłości skutkować przewlekłymi chorobami. Niekorzystne jest także przebywanie w otoczeniu, którego powietrze jest połączeniem różnego rodzaju związków chemicznych. Taka mieszanina może stwarzać warunki niedostatku tlenu. Działanie aparatów powietrznych polega na oczyszczaniu wydychanego powietrza z dwutlenku węgla i aplikowania do niego tlenu.

 

Aparaty powietrzne

Aby zapewnić bezpieczną pracę w sytuacjach zagrażających życiu, poleca się zaopatrzenie w odpowiedni sprzęt ochrony układu oddechowego. Należą do niego aparaty powietrzne izolujące, będące ekwipunkiem zawodów ratowniczo – gaśniczych, na przykład strażaków, ratowników górniczych lub żołnierzy. Wśród aparatów powietrznych izolujących można wyróżnić dwa główne: aparaty nadciśnieniowe oraz aparaty ucieczkowe. Pierwsze z nich wykorzystywane są najczęściej przez strażaków, natomiast drugie przez górników pracujących pod ziemią.

Z czego składa się aparat powietrzny?

Aparaty nadciśnieniowe składają się między innymi z noszaka (do którego przyczepiane są pasy oraz poduszki na ramiona, pas biodrowy), maski twarzowej (zapewniającej doskonałą widoczność), reduktora (pozwalającego na dostawę tlenu do maski), a także z nadciśnieniowego zaworu, który jest uruchamiany już przy pierwszej absorpcji powietrza i umożliwia komfortową wentylację. Bardzo ważnym elementem jest również manometr umieszczany na pasie ramiennym, który informuje użytkownika o spadku ciśnienia poniżej normy.

Aparaty ucieczkowe wyposażone są w kaptur zakładany na głowę i twarz oraz przymocowaną z tyłu poduszkę powietrzną. Ponadto posiadają gwizdek, który uruchamia się w momencie, gdy zmniejsza się ilość powietrza w kapturze. Tak jak aparat nadciśnieniowy, ten rodzaj również posiada miernik, informujący o ilości ciśnienia, a przede wszystkim o jego spadku.

Aparaty powietrzne – najważniejsze funkcje

Aparaty powietrzne umożliwiają bezpieczną pracę na przykład podczas akcji ratowniczych. Chronią użytkownika w sytuacjach niedostatku tlenu lub w miejscach, gdzie powietrze jest skażone oraz uniemożliwia prawidłowe i komfortowe oddychanie. Choć pozwalają na długotrwałe prowadzenie działań zawodowych, mogą ulegać usterkom lub ich parametry techniczne mogą ulec zmianie. W takiej sytuacji można skorzystać z usług  naszego serwisu aparatów powietrznych, w którym dbamy o wysoką jakość każdego sprzętu.