Agpol - Blog

para w maskach

Czy można mówić z założoną maską filtracyjną?

Maski filtracyjne to niezwykle skuteczne narzędzia ochrony przed szkodliwymi substancjami unoszącymi się w powietrzu. Wykorzystywane w różnych branżach, od przemysłu chemicznego po opiekę zdrowotną, maski te są nieocenione w zapewnianiu bezpieczeństwa pracowników oraz osób narażonych na zagrożenia związane ze wdychaniem toksycznych substancji.

Czytaj więcej

maska

Zastosowanie poliwęglanu w konstrukcji masek twarzowych

Poliwęglan to wyjątkowy materiał, który od lat znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu, m.in. w motoryzacji, budownictwie czy inżynierii medycznej. Z uwagi na swoje właściwości, takie jak wytrzymałość, elastyczność, odporność na uderzenia oraz przejrzystość, poliwęglan stał się popularnym tworzywem stosowanym także w produkcji masek ochronnych twarzy. 

Czytaj więcej

maska oraz normy i atesty

Jakie normy i wymagania powinny spełniać aparaty ucieczkowe?

Aparaty ucieczkowe to niezwykle ważne urządzenia stosowane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza w przypadku pożarów, awarii technicznych czy emisji szkodliwych substancji. Służą one do ochrony układu oddechowego człowieka przed działaniem czynników szkodliwych, umożliwiając ewakuację z miejsca zagrożenia. Warto zatem poznać normy i wymagania, jakie powinny spełniać aparaty ucieczkowe, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

maski filtracyjne

Czy maski filtracyjne mają ograniczony termin przydatności?

Maski filtracyjne mają chronić przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, zarówno biologicznymi, jak i chemicznymi. W tym kontekście pytanie o termin przydatności masek filtracyjnych jest bardzo istotne. 

 

Czytaj więcej

pożar

Czym grozi wdychanie gazów pożarowych?

Wraz z pożarami pojawiają się nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Wdychanie dymu z pożaru jest niebezpieczne i może mieć poważne skutki dla naszego organizmu. 

Czytaj więcej

strażak

Ile waży aparat ucieczkowy? Czy nie obciąża pleców?

Aparat ucieczkowy to sprzęt, który służy do ucieczki z miejsca zagrożonego pożarem lub inną sytuacją, w której konieczne jest szybkie opuszczenie budynku lub pomieszczenia. Jest to mały aparat tlenowy, który umożliwia użytkownikowi oddychanie w powietrzu zanieczyszczonym dymem lub toksycznymi gazami.  Waga aparatu powietrznego do ucieczki jest regulowana przez normy krajowe i międzynarodowe. W Europie norma europejska EN 137:2006 określa wymagania dla aparatów powietrznych do ucieczki, w tym maksymalny limit wagi 15 kilogramów dla aparatów SCBA i 10 kilogramów dla aparatów CABA.

Czytaj więcej

butle

Czy butle do aparatów powietrznych podlegają regulacjom UDT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu nadzorowi podlegają zbiorniki przenośne, do których zaliczają się między innymi butle do aparatów powietrznych. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe są badania eksploatacyjne zbiorników, a organem kontroli jest Urząd Dozoru Technicznego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Jaką wytrzymałość mają maski filtracyjne?

Maski filtracyjne stosuje się w celu ochrony dróg oddechowych przed znajdującymi się w powietrzu substancjami niebezpiecznymi. Maski filtrują cząstki stałe, ciekłe oraz gazy i w efekcie przepuszczają wyłącznie czyste powietrze. Poszczególne maski różnią się od siebie głównie efektywnością filtracji definiowaną wskaźnikiem FFP. Zasadniczo, im większy numer FFP, tym lepszą ochronę gwarantują maski.

Czytaj więcej

kobieta w masce

Jak prawidłowo zakładać aparat ucieczkowy?

Szybkie założenie aparatu ucieczkowego jest dla osób przebywających w miejscach zagrożonych zatruciem obowiązkiem. Nowoczesne aparaty oddechowe skonstruowane są tak, by jak najbardziej ułatwiać odcięcie się od niebezpiecznych gazów. To produkty łatwe w obsłudze i zastosowaniu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Kiedy aparat powietrzny kwalifikuje się do wymiany?

Aparaty oddechowe są urządzeniami, których prawidłowe działanie wpływa bezpośrednio na życie osób znajdujących się w zagrażających życiu sytuacjach. Sprzęty te muszą, więc działać poprawnie, a żeby tak było konieczny jest ich regularny przegląd oraz serwis. W jakich sytuacjach wiadomo, że aparat powietrzny powinien zostać wymieniony?

Czytaj więcej

strażak wynosi dziecko

Z jakiego ubioru korzystają strażacy w trakcie akcji pożarowych?

Zawód strażaka wiąże się z obowiązkiem przebywania w trudnych i niebezpiecznych dla życia sytuacjach. To odpowiedzialna i niełatwa profesja, której podejmują się tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Każdy strażak wie, że oprócz ratowania życia innych osób musi być on także odpowiedzialny za swoje własne życie. Jednym z elementów, które wpływają na bezpieczeństwo strażaków jest ich ubiór. Ważne więc, by spełniał on określone standardy.

Czytaj więcej

maska twarzowa z aparatem oddechowym

Na czym polega system „Air-Klick” stosowany w maskach twarzowych Opti-Pro Fenzy?

Maski twarzowe Opti-Pro Fenzy są nowoczesnymi i wytrzymałymi produktami, które przystosowane są do wykorzystywania razem z aparatem oddechowym. Zapewniają doskonałą ochronę dróg oddechowych przed gazami, które wydobywają się podczas pożarów. Akcesoria te zaprojektowane zostały tak, by jak najbardziej ułatwić pracę strażakom. Wyposażone są w system „Air-Klick”, który w znaczy sposób ułatwia ich używanie.

Czytaj więcej

czujnik dymu podczas pożaru

Jakie substancje, wydzielające się w trakcie pożarów, są szczególnie niebezpieczne dla dróg oddechowych?

Każdy pożar niesie za sobą nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Podczas spalania do powietrza dostają się toksyczne substancje, które zagrażają życiu osób przebywających w ich otoczeniu. Powstałe w trakcie pożaru gorące gazy i dymy mogą w znacznym stopniu wpłynąć na późniejsze funkcjonowanie uczestników tego niebezpiecznego zdarzenia. Przemieszczający się dym jest dużym zagrożeniem nie tylko dla poszkodowanych, ale także dla strażaków. Jakie substancje szczególnie źle wpływają na drogi oddechowe i czy można się jakoś przed nimi chronić?

Czytaj więcej

aparat ucieczkowy

Z jakich elementów składa się aparat ucieczkowy?

Aparat ucieczkowy jest podstawowym elementem wyposażenia, które stosuje się w sytuacjach zagrażających życiu oraz zdrowiu. Jego zadaniem jest ochrona dróg oddechowych przed działaniem szkodliwych gazów. Prawidłowo działający aparat ucieczkowy składa się z kilku ważnych elementów, których odpowiednie działanie zapewnia wysoką ochronę przed niebezpieczeństwem.

Czytaj więcej

słowo historia

Historia sprzętu do ochrony dróg oddechowych

Aparaty oddechowe należą do jednych z najważniejszych elementów wyposażenia chroniącego osoby przebywające w strefie zagrożenia gazowego, dymowego i chemicznego. Najczęściej są wykorzystywane w branży pożarniczej, górniczej i wojskowej. Głównym zadaniem aparatów oddechowych jest ochrona dróg oddechowych przed zanieczyszczeniem niebezpiecznymi dla zdrowia i życia substancjami. Urządzenia te wykorzystywane są od wielu lat i znakomicie sprawdzają się w trudnych warunkach. Skąd tak właściwie wziął się pomysł opracowania aparatów oddechowych?

Czytaj więcej

filtr maski

Jak dobrać filtr do maski ochronnej?

Maski ochronne są akcesoriami, których znaczenie w ochronie przed szkodliwymi substancjami chemicznymi jest bardzo ważne. Ich zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczanie dróg oddechowych przed unoszącymi się w powietrzu szkodliwymi mieszankami. Odpowiednio dopasowane do maski filtry zapewniają wysoką ochronę i pozwalają na odizolowanie zanieczyszczonego powietrza.

Czytaj więcej

zakład petrochemii

W jakich zawodach nosi się ubrania gazoszczelne?

Ubrania gazoszczelne są specjalnymi kombinezonami, które wyróżniają się wysoką odpornością na działanie szkodliwych substancji chemicznych. Chronią przed gazem oraz niebezpieczną cieczą. Składają się z kombinezonów, rękawic oraz butli. Dodatkowo w ich wnętrzu może znajdować się aparat oddechowy, który pomaga w izolowaniu dróg oddechowych od substancji szkodliwych.

Czytaj więcej

strażacy

Stalowa czy kompozytowa - jaką butlę do aparatu powietrznego wybrać?

Butla gazowa jest podstawowym elementem wyposażenia aparatu powietrznego. Pomaga w izolowaniu dróg oddechowych od substancji szkodliwych w momencie zagrożenia zdrowia oraz życia. Dzięki niej osoby przeprowadzające akcje ratownicze mogą swobodnie oddychać. Poszczególne rodzaje butli różnią się od siebie nie tylko pojemnością, ale także materiałem, z którego zostały wykonane.

 

Czytaj więcej

trucizna

Przed jakimi typami skażeń chemicznych chronią aparaty ucieczkowe?

Aparaty ucieczkowe stosowane są przez osoby specjalizujące się w branży pożarniczej, górniczej i wojskowej w trakcie wykonywania akcji ratunkowych. Chronią drogi oddechowe podczas przebywania w strefie zagrożenia gazowego, dymowego i chemicznego. Sprawdzają się także w przestrzeniach, w których występuje zbyt niskie stężenie tlenu. Aparaty ucieczkowe składają się ze stelaża, reduktora ciśnienia, manometru, urządzenia ostrzegawczego, automatu płucnego, maski twarzowej oraz butli.

 

Czytaj więcej

strażak

Aparaty ODO – na co zwrócić uwagę?

Aparaty powietrzne, znane również pod nazwą aparatów ODO – ochrony dróg oddechowych należą do środków ochrony osobistej, które wykorzystuje się w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z powietrzem w miejscu pracy. Tego rodzaju osprzęt wykorzystywany jest przez straż pożarną, a także przez osoby pracujące w przemyśle. Aparaty oddechowe izolują drogi oddechowe człowieka od szkodliwych substancji zawartych w powietrzu, a także zapewniają doprowadzenie czystego powietrza. Aby aparat ODO mógł prawidłowo pracować, wszystkie jego elementy powinny być sprawne i dobrze dopasowane.

Czytaj więcej

strazak

Czym różnią się od zwykłych latarki strażackie?

Latarki są elementem, który można znaleźć w większości domów czy mieszkań. Jest to bardzo przydatny sprzęt, wykorzystywany w wielu sytuacjach, jak na przykład konieczność wykonania precyzyjnych prac czy też doświetlenie podczas awarii prądu. W niektórych zawodach latarki są niezbędnym elementem wyposażenia. Dobrym przykładem są służby mundurowe oraz strażacy. Jednak w ich wypadku latarki dostosowane są do typu pracy, przez co nieco różnią się od klasycznych latarek widywanych w domach czy garażach.

Czytaj więcej

maska

Charakterystyka dobrej maski pełnotwarzowej na przykładzie Opti Pro Fenzy

Maski ochronne są jednym z elementów wyposażenia ochronnego, który w niektórych sytuacjach jest niezbędny. Dzięki odpowiednio dobranym maskom możliwa jest ochrona pracownika przed szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Obecnie wyróżnić można wiele rodzajów masek ochronnych, dopasowanych do konkretnych czynności i chroniących przed różnymi czynnikami. Jednym z modeli są maski pełnotwarzowe.

 

Czytaj więcej

Dekoder

Jak często należy przeprowadzać kalibrację detektorów gazu? Ile to kosztuje?

Detektory gazu są niewielkimi urządzeniami, pozwalającymi na bieżące kontrolowanie stężenia substancji niebezpiecznych, takich jak dwutlenek siarki, azotu czy tlenek węgla. Wykorzystuje się je przede wszystkim w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko ulatniania się niebezpiecznych i trujących gazów. Z tego tytułu znajdują zastosowanie w różnego rodzajach kopalniach, rafineriach i innych zakładach przemysłowych. Obecnie dostępne są różne rodzaje detektorów gazu, jednak większość z nich działa na podobnej zasadzie. Jako że to urządzenie pozwala na ochronę zdrowia i życia, bardzo ważna jest regularna kontrola stanu i kalibracja detektorów.

Czytaj więcej

strażak

Jak bezpiecznie korzystać ze skokochronów?

Skokochron zaliczany jest do sprzętu ratowniczego. Jego głównym zadaniem jest amortyzacja skoku i zabezpieczenie osób wyskakujących przed obrażeniami. Wykorzystywany jest przede wszystkim podczas ewakuacji, gdzie należy jak najszybciej wydostać osoby z wyższych pięter zagrożonych budynków. W większości przypadków skokochron przyjmuje postać dużej poduszki napełnianej powietrzem. Umiejętność prawidłowego rozłożenia i wykorzystania skokochronu może uratować wiele osób.

 

Czytaj więcej

butle z tlenem

Pięć cech dobrego serwisu aparatów powietrznych

Aparaty powietrzne są sprzętem wykorzystywane są podczas pracy strażaków, ratowników, górników oraz innych osób, które podczas swojej pracy muszą mieć zapewniony dostęp do czystego powietrza w razie wystąpienia natychmiastowego niebezpieczeństwa. Tego rodzaju aparaty są sprzętem bardzo ważnym, chroniącym zdrowie i życie. W zależności od konkretnego modelu wykorzystywane są w budynkach objętych pożarem a także pod wodą. Aparaty powietrzne są samowystarczalne, nie potrzebują dostępu do prądu czy innego źródła zasilania.

Czytaj więcej

odzież ochronna

Stosowanie odzieży ochronnej, a przepisy BHP

Wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia wymaga zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich odzież ochronną oraz niezbędne akcesoria, dzięki którym pracownik może bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Wyjaśniamy, czym jest odzież ochronna i jakie pełni funkcje.

Czytaj więcej

aparat powietrzny

Różnice między aparatami tłoczonego, a sprężonego powietrza

W niekorzystnych warunkach tlenowych m.in. w silnie zadymionych budynkach stosowane są aparaty powietrzne. To niezbędne środki ochrony osobistej. Powinny się one znaleźć na wyposażeniu strażaków oraz innych służb ratunkowych, które pracują w warunkach niedoboru tlenu. Wyjaśniamy, czym różnią się aparaty powietrzne tłoczonego i sprężonego powietrza.

Czytaj więcej

kobieta w masce filtracyjnej

Kryteria wyboru maski filtracyjnej

Maska filtracyjna to jeden z rodzajów maski przeciwgazowej, czyli elementu ochronnego związanego z ochroną przede wszystkim dróg oddechowych, ale także oczu i skóry twarzy, przed działaniem szkodliwych substancji znajdujących się w powietrzu. Chociaż maski takie kojarzą nam się głównie z trującymi oparami gazów, to tak naprawdę są one wykorzystywane w wielu branżach. Dziś chcemy zająć się właśnie maskami filtracyjnymi i wyjaśnić czym dokładnie są i na co zwracać uwagę przy ich wyborze!

Czytaj więcej

pracownik na słupie

Sprzęt do ochrony przed upadkiem

Prace wysokościowe, czyli te wykonywane powyżej jednego metra, wymagają stosowania odpowiednich zasad BHP, a także używania specjalistycznego sprzętu. Prace budowlane, remontowe, na platformach wiertniczych czy też konserwacja linii komunikacyjnych i energetycznych są związane z niebezpieczeństwem, jakim jest upadek. Ten z kolei może skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, a nawet śmiercią. W związku z tym, w jaki sprzęt należy się wyposażyć?

Czytaj więcej

strażak

Jakie zastosowanie mają sygnalizatory bezruchu?

Sygnalizator bezruchu jest jednym z najważniejszych sprzętów, wykorzystywanych do ochrony życia i zdrowia. Sygnalizatory bezruchu są urządzeniami elektronicznymi, które wykrywają ruch osoby posiadającej sprzęt. W sytuacji, gdy użytkownik posiadający włączone urządzenie nie porusza się przez około 20 sekund, urządzenie zaczyna wydawać sygnały dźwiękowe o narastającym charakterze. Bardzo często towarzyszą temu sygnały świetlne. Wyłączenie alarmu następuje po wykonaniu przez użytkownika jakiegokolwiek ruchu.

Czytaj więcej

badanie powietrza detektorem

Wykrywacze jedno i wielogazowe. Charakterystyka

Detektory gazowe to urządzenia, które umożliwiają bieżący pomiar różnego rodzaju gazów. Większość z nich automatycznie alarmuje też, gdy stężenie danego gazu przekracza bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego granice. Najpopularniejsze modele wykrywają przede wszystkim gazy palne, CO, O2, H2S, opary, SO2 i NO2. Nowoczesne wykrywacze gazowe to niewielkie, poręczne urządzenia, intuicyjne w obsłudze. Ponieważ zazwyczaj użytkowane są w trudnych warunkach, ich producenci bardzo dbają o to, by były wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Solidny wygląd detektorów gazu nie wyklucza ich bardzo wysokiej wrażliwości pomiarowej. Urządzenia te dokonują pomiarów szybko, ale też niezwykle precyzyjnie.

Czytaj więcej

maska tlenowa

Przeglądy ubrań gazoszczelnych. Teoria i praktyka

Odzież BHP jest niezbędna podczas prac wykonywanych w trudnych warunkach. W zależności od tego, do jakich prac jest przeznaczona, musi chronić przez konkretnymi czynnikami. Osoby wykonujące prace w skażonym środowisku są szczególnie narażone na zagrożenie zdrowia i życia. Ubrania gazoszczelne odgrywają w ich pracy ogromną rolę. Połączone są one z aparatem oddechowym, który zapewnia niezbędny zapas powietrza. Z jakich materiałów wykonane są takie ubrania i jakie funkcje pełnią w praktyce?

Czytaj więcej

drogi oddechowe

Jak serwisować sprzęt do ochrony dróg oddechowych?

Właściwa ochrona dróg oddechowych jest niezbędna podczas wykonywania wszystkich zadań, przy których może dojść do kontaktu z substancjami stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia lub życia. W zależności od rodzaju środków zanieczyszczających powietrze konieczne jest stosowanie rozwiązań dopasowanych do charakteru i specyfiki występującego niebezpieczeństwa w postaci środków ochrony indywidualnej przeznaczonych do filtrowania i usuwania zanieczyszczeń lub bezpośredniego dostarczania mieszanki oddechowej.

Czytaj więcej

latarka

Latarka jako element wyposażenia strażaka

Służba, jaką jest niesienie pomocy w sytuacjach zagrażających zdrowiu i żuciu wymaga odpowiedniego wyposażenia strażaka. Jednym z jego elementów jest latarka strażacka. Różni się ona od innych typów latarek nie tylko przeznaczeniem, ale także wytrzymałością i odpornością na działanie m.in. wysokiej temperatury. Wyjaśniamy, jakie funkcje pełni latarka strażacka oraz jakie są jej podstawowe cechy.

Czytaj więcej

aparat oddechowy

Zasady konserwacji aparatów powietrznych

Aparaty powietrzne, zwane również aparatami oddechowymi, dostarczają tlen osobom pracującym w warunkach, które nie pozwalają na swobodne oddychanie z powodu braku powietrza lub jego zanieczyszczenia. Są wykorzystywane między innymi przez strażaków i ratowników, dla których stanowią niezbędny sprzęt, mogący ocalić zdrowie oraz życie. Jednak niebezpieczne warunki, w których używane są te urządzenia, sprawiają, że muszą być poddawane drobiazgowej konserwacji. W innym przypadku mogłoby dojść do ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia, co stanowiłoby poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia korzystających z nich osób. 

Czytaj więcej

detektor gazu

Jak skalibrować detektor gazu?

Przenośne detektory gazu to urządzenia, które stale monitorują poziom gazów na danym obszarze i informują o przekroczonych normach, alarmując o stanie zagrożenia. Używane są przez służby (np. straż pożarna, zakłady gazownicze) w czasie akcji, a także przez zakłady przemysłowe, instytucje itd. Okazują się niezbędne przy ocenie stopnia zagrożenia w pomieszczeniach czy obiektach typu studzienki kanalizacyjne. Mając przy sobie detektor, który na bieżąco monitoruje poziom stężenia gazów, pracownicy (np. inspektorzy) mogą sprawdzić, czy wykonując powierzoną pracę lub przemieszczając się pod danym budynku, są bezpieczni.

Czytaj więcej

jakość powietrza

Metody badania jakości powietrza

Jakość powietrza to jeden z podstawowych parametrów wpływających na samopoczucie i zdrowie ludzi. Istotne jest więc stałe kontrolowanie i oznaczanie wartości zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Pomiary z tego zakresu prowadzone są zarówno na zewnątrz w ramach monitoringu powietrza, jak i wewnątrz różnorodnych pomieszczeń, np. w zakładach pracy czy obiektach przemysłowych. Wzrasta też zainteresowanie osób prywatnych indywidualnymi pomiarami wykonywanymi w domach z zastosowaniem prostych urządzeń — czujników jakości powietrza, które działają w konkretnym obszarze.

Czytaj więcej

podłączenie kompresora

Do czego służą kompresory wysokociśnieniowe?

Nowoczesne narzędzia sprawiają, że praca staje się efektywniejsza i mniej skomplikowana. Wiele profesjonalnych rozwiązań ma swoje mniejsze odpowiedniki, które posiadają równie zaawansowane funkcje i doskonale sprawdzą się w przypadku najczęściej występujących domowych potrzeb. Przykładem takiego produktu mogą być kompresory, które mają szerokie zastosowanie zarówno w masowej produkcji, jak i w zaciszu naszego garażu. Czym się wyróżniają? Jak są wykorzystywane? I dlaczego uważane są za tak wielofunkcyjne? Na te i inne pytania odpowiada nasz artykuł.  

Czytaj więcej

maska filtracyjna

Przed czym chronią maski filtracyjne?

Maski filtracyjne to przyrządy zaprojektowane w celu chronienia dróg oddechowych, śluzówek oraz twarzy przed działaniem szkodliwych substancji. Kiedy dokładnie się je stosuje oraz jaka jest ich zasada działania?

 

Czytaj więcej

aparat ucieczkowy

Zastosowanie aparatów ucieczkowych

Oddechowe aparaty ucieczkowe stosowane są jako środki ochrony pracowników w sytuacjach, gdy istnieje ryzyko bezpośredniego zagrożenia np. niebezpiecznymi substancjami, stanowiących zagrożenie dla układu oddechowego człowieka. Przeznaczone są do samoratowania się ludzi, a także w celu indywidualnego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia atmosfery, która nie nadaje się do oddychania. Taki aparat używany jest w chwili wystąpienia zagrożenia, a więc najczęściej wówczas, gdy istnieje konieczność ucieczki z danego miejsca (stąd też nazwa).

Czytaj więcej

butla z powietrzem

Jak załadować butlę powietrzem?

Butle z powietrzem to jeden z podstawowych rodzajów sprzętu ochrony układu oddechowego. Ich celem jest zapewnienie bezpiecznego oddychania użytkownikom w warunkach, gdy naturalny przebieg tego procesu jest niemożliwy. Mają więc bezpośredni wpływ na ludzkie zdrowie, a nawet życie. Bez względu na to, czy butla używana jest do celów rekreacyjnych, ratunkowych czy zawodowych, zawsze powinna wyróżniać się perfekcyjnym stanem technicznym. Podstawą jej użyteczności jest oczywiście odpowiednie naładowanie powietrzem. W tym artykule odpowiadamy, w jaki sposób butle ładowane są powietrzem.

 

Czytaj więcej

ubranie ochrona

Typy odzieży ochronnej

Odzież ochronna stosowana jest w celu ochrony ciała przed zagrożeniami, jakie występują w danym miejscu podczas wykonywania pracy w środowisku występowania czynników niebezpiecznych. Najczęściej dotyczy to pracy z czynnikami stanowiącymi zagrożenie o charakterze termicznym, mechanicznym, biologicznym, atmosferycznym itp.

Czytaj więcej

maska tlenowa

Jak dbać o sprzęt do ochrony dróg oddechowych?

Sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych jest konieczny na wielu stanowiskach pracy. Dobrym przykładem są strażacy i osoby, które działają w otoczeniu niebezpiecznych substancji gazowych. Do zabezpieczania dróg oddechowych służą przede wszystkim maski twarzowe oraz aparaty tlenowe, które mają zapewnić dostęp do tlenu. Dostępne są także urządzenia filtrujące lub ze wbudowanym nawiewem.

Czytaj więcej

aparaty oddechowe

Klasyfikacja filtrów i pochłaniaczy

Oddychanie to podstawowa czynność, która zapewnia człowiekowi funkcjonowanie. Dlatego zabezpieczenie dróg oddechowych, szczególnie w niebezpiecznych warunkach jest bardzo ważne. W tym celu używa się przede wszystkich filtrów oraz pochłaniaczy, które umieszczane są w maskach i innych aparatach oddechowych. Ze względu na to, że powietrze może być zanieczyszczone wieloma substancjami, stosuje się różnorodną kwalifikację filtrów oraz pochłaniaczy.

Czytaj więcej

Aparaty powietrzne

Aparaty powietrzne izolujące. Charakterystyka

Ochrona dróg oddechowych ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Niektóre zawody są jednak związane z absorpcją szkodliwych lub niebezpiecznych związków, które mogą w przyszłości skutkować przewlekłymi chorobami. Niekorzystne jest także przebywanie w otoczeniu, którego powietrze jest połączeniem różnego rodzaju związków chemicznych. Taka mieszanina może stwarzać warunki niedostatku tlenu. Działanie aparatów powietrznych polega na oczyszczaniu wydychanego powietrza z dwutlenku węgla i aplikowania do niego tlenu.

 

Czytaj więcej

Legalizacja butli powietrznych

Zasady legalizacji butli powietrznych

Legalizacja butli powietrznych CE to inaczej przeprowadzane okresowo badania z udziałem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Dowiedz się, jak wyglądają takie badania okresowe i stosowanie jakich zasad jest w ich przypadku konieczne. 

Czytaj więcej

butle

Charakterystyka kompozytowych butli na sprężone powietrze

Kompozytowe butle na sprężone powietrze stosuje się jako uzupełnienie wyposażenia powietrznych aparatów oddechowych. Wykonane są metodą nawijania, a dzięki warstwie oplotów włókna węglowego i aramidowego w osnowie epoksydowej możliwe jest magazynowanie gazów pod wysokim ciśnieniem. Butle kompozytowe są o prawie połowę lżejsze od przeciętnych butli stalowych. Stworzone na podstawie innowacyjnych technologii z wytrzymałych materiałów są odporne na korozję i uszkodzenia mechaniczne, a podłączenie butli do aparatów oddechowych jest szybkie i bezproblemowe.

Czytaj więcej

mężczyzna w masce

Jak przechowywać sprzęt do ochrony dróg oddechowych?

Oddychanie to podstawowa funkcja organizmu. Pozwala na pobór tlenu i wydalanie dwutlenku węgla. Sytuacja zmienia się, kiedy znajdujemy się w miejscu, w którym powietrze wykorzystywane do wymiany gazowej jest zanieczyszczone, ma małą zawartość tlenu, a dużą substancji szkodliwych. Takie sytuacje występują najczęściej w trakcie pracy, którą wykonujemy w niebezpiecznych dla zdrowia warunkach. Sposobem na zachowanie dobrego samopoczucia jest sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

 

Czytaj więcej

człowiek w masce

Rodzaje masek pełnotwarzowych

Maski pełnotwarzowe stanowią uzupełnienie odzieży ochronnej. Stosuje się je w środowisku, w którym powietrze zostało skażone oraz podczas pracy w szczególnie trudnych warunkach. Ich funkcją jest nie tylko ochrona dróg oddechowych przed toksycznymi substancjami, lecz również ochrona całej powierzchni twarzy. Maski filtrują powietrze i są bardzo komfortowe w użytkowaniu, zapewniając szerokie pole widzenia. Jakiego rodzaju maski znajdziesz w naszym sklepie?

 

Czytaj więcej

maska pełnotwarzowa

Akcesoria do aparatów oddechowych. Przegląd rozwiązań

Aparaty ochrony układu oddechowego to podstawowe wyposażenie różnego rodzaju służb, przede wszystkim straży pożarnej. Często stosuje się je w przemyśle, ale również i laboratoriach. Do ich poprawnego użytkowania niezbędne są oczywiście dodatkowe akcesoria, które szczegółowo omówimy w dalszej części tekstu.

 

Czytaj więcej

ratownicy w kombinezonach gazoszczelnych

Z czego składają się kombinezony gazoszczelne?

Przebywanie w niebezpiecznych warunkach, w których występują szkodliwe substancje takie jak gazy, ciecze i drobne cząstki stałe, wymaga noszenia specjalnej odzieży ochronnej. Zapewnia ona skuteczną barierę, która odgradza organizm człowieka od skażonego otoczenia. Zasadniczym elementem odzieży jest kombinezon gazoszczelny. Co to jest i z czego się składa?

 

Czytaj więcej

strażacy

Podstawowe rodzaje aparatów oddechowych

W każdym miejscu pracy, w którym pracuje się w trudnych warunkach narażających nasze drogi oddechowe na choroby i różnorodne powikłania, rolą właściciela jest zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy. Higiena i bezpieczeństwo to podstawy, które w pełni muszą być spełnione. W przypadku sprzętu ochrony układu oddechowego - OUO wybór jest naprawdę bardzo duży.

 

Czytaj więcej

strażak trzymający maskę

Zasady działania aparatów oddechowych

Aparaty oddechowe są to urządzenia przeznaczone do ochrony osób podczas ewakuacji w warunkach zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi, parą lub podczas pożaru. Izolowanie dróg oddechowych ma nie tylko na celu ochronę przed czynnikami szkodliwymi, ale także dostarczenie tlenu osobom, które mogą być osłabione w wyniku małej ilości tlenu w powietrzu.

 

Czytaj więcej

płuca

Metody ochrony dróg oddechowych

Wiele rodzajów prac wykonywanych przez ludzi wymaga ochrony dróg oddechowych. Jest to całkowicie niezbędne, kiedy w wydychanym powietrzu zawartość tlenu utrzymuje się na poziomie niższym niż 17% jego składu, kiedy stężenie niebezpiecznych dla zdrowia substancji w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenia oraz gdy temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych. Drogi oddechowe muszą być chronione przed substancjami chemicznymi oraz różnymi pyłami, dymami i gazami. Jeżeli miejsce pracy jest nieprzyjazne dla naszego zdrowia, trzeba wyposażyć się w odpowiedni sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych.

 

Czytaj więcej

płuca-2

Co wchodzi w skład sprzętu ochrony dróg oddechowych?

Niektóre prace wykonywane przez ludzi są wyjątkowo niebezpieczne dla naszego zdrowia. Jest tak z wszelkimi pracami przeprowadzanymi w niekorzystnych dla naszego zdrowia warunkach. Np. kiedy w powietrzu znajduje się sporo szkodliwych substancji chemicznych, pyłów, oparów czy dymu albo, kiedy w miejscu pracy występuje niedobór tlenu. W takich sytuacjach niezbędne jest korzystanie ze specjalistycznego sprzętu do ochrony dróg oddechowych.

 

Czytaj więcej

strażak w masce

Rodzaje masek przeciwgazowych

Każdy profesjonalny zakład produkcyjny poza jakością świadczonych usług, musi zadbać także o komfort i bezpieczeństwo swoich pracowników. Trudne warunki pracy oraz ciągłe narażanie na kontakt ze szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami wymagają zapewnienia odpowiedniego sprzętu ochrony dróg oddechowych. W tym zakresie warto podjąć współpracę z firmą, która nie tylko zapewni szeroki wybór masek przeciwgazowych, lecz także zajmie się przeglądami oraz konserwacją sprzętu, by zapewnić jego odpowiednie działanie ochronne.

 

Czytaj więcej

strażak pożar

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (ODO) jest formą izolacji układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami chemicznymi w postaci gazów, dymów, pyłów oraz pary i mgły. Należy go wykorzystywać wszędzie tam, gdzie zawartość tlenu jest niższa 17%, jeżeli stężenie toksycznych substancji przekracza dopuszczalną normę oraz w przypadku, gdy temperatura wydychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę i uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych. Sprzęt ODO dzieli się na trzy podstawowe rodzaje, uwzględniające jego funkcję oczyszczania wydychanego powietrza lub dostarczania powietrza czystego.

 

Czytaj więcej

strażak trzymający maskę

Kryteria doboru i zasady użytkowania sprzętu ODO

Sprzęt ODO chroni drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi, pyłem i szkodliwymi dymami. Wykorzystywany jest podczas wykonywania obowiązków zawodowych w niesprzyjających warunkach oraz w sytuacjach nagłych, np. w trakcie ewakuacji z niebezpiecznego miejsca. Dostanie się toksycznych związków do organizmu może mieć negatywne skutki dla zdrowia, a nawet życia, dlatego optymalny dobór sprzętu ODO i jego prawidłowe użytkowanie jest warunkiem skutecznej ochrony przed zagrożeniami.

 

Czytaj więcej

strażak aparat ucieczkowy

Czym są tlenowe aparaty ucieczkowe?

Ucieczkowy aparat oddechowy należy do grupy sprzętów ucieczkowych w ogólnej klasyfikacji sprzętu ochrony dróg oddechowych. Wykorzystuje się go tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach, między innymi podczas ewakuacji. Sektorem, w którym najczęściej wykorzystuje się aparaty ucieczkowe, jest górnictwo. To jednak nie jedyny obszar zastosowania tego sprzętu.

 

 

Czytaj więcej

strażak trzymający butlę

Co warto wiedzieć o odzieży gazoszczelnej?

Odzież gazoszczelna jest rodzajem odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed substancjami szkodliwymi w postaci gazów, pary, cieczy i drobnych cząsteczek stałych. Zazwyczaj użytkuje się ją w powiązaniu ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Umożliwia pracę w skażonym chemicznie środowisku i składa się z kombinezonu z butami na gazoszczelny zamek błyskawiczny oraz rękawic, przytwierdzonych do kombinezonu.

 

Czytaj więcej

strażak

Co jest niezbędne w pracy strażaka?

Zawód strażaka od lat uznawany jest za jeden z najbardziej prestiżowych i cieszących się dużym zaufaniem i szacunkiem społeczeństwa. Walcząc z ogniem, a także eliminując skutki katastrof, wypadków i klęsk żywiołowych – strażacy wielokrotnie narażają swoje życie. Bardzo istotne są zatem te elementy ich wyposażenia, które służą ochronie indywidualnej.

 

Czytaj więcej