Blog

butle do nurkowania

Jakie wymogi muszą spełniać butle do aparatów powietrznych?

Butle do aparatów powietrznych są niezbędne w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, ratownictwo czy nurkowanie. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom oraz spełnić normy prawne, muszą one spełniać szereg wymogów. 

Czytaj więcej

strażacy w maskach

Jakie systemy oddechowe powinny znajdować się na wyposażeniu służb ratowniczych?

W sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary, wypadki drogowe czy klęski żywiołowe, służby ratownicze muszą być wyposażone w niezawodne i sprawdzone systemy oddechowe. Te urządzenia chronią ratowników przed szkodliwymi substancjami, które mogą wystąpić w powietrzu podczas akcji ratunkowej. 

Czytaj więcej

mężczyzna w kombinezonie gazoszczelnym

Jak oddycha się w ubraniu gazoszczelnym?

Ubrania gazoszczelne są niezbędnym elementem ochrony indywidualnej dla osób narażonych na kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, biologicznymi czy radioaktywnymi. Właściwe oddychanie w takim ubraniu może stanowić wyzwanie, ale dzięki odpowiedniej wiedzy i praktyce można nauczyć się właściwych technik. 

Czytaj więcej

gazowa maska filtracyjna

Rola masek filtracyjnych w ochronie dróg oddechowych - czym kierować się przy wyborze maski ochronnej?

Jednym ze skutecznych sposobów ochrony dróg oddechowych jest stosowanie masek filtracyjnych Fenzy, które oczyszczają wdychane powietrze z niepożądanych substancji. Oto najważniejsze informacje o roli masek filtracyjnych i kryteriach ich wyboru.

Czytaj więcej

maska chroniąca przed chemikaliami

Rola szkoleń w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu ochrony oddechowej

Przebywanie w otoczeniu, w którym w powietrzu znajdują się substancje niebezpieczne o stężeniu przekraczającym dopuszczalne poziomy, a także w miejscach, gdzie zawartość tlenu jest zbyt mała lub tam, gdzie panuje ekstremalnie niska lub wysoka temperatura, stanowi duże zagrożenie dla zdrowia, a niejednokrotnie życia. W przypadku wielu zawodów okaże się to jednak niezbędne z uwagi na prowadzenie akcji ratowniczej, obsługę rozmaitych urządzeń, likwidowanie następstw wycieków czy rozszczelnienia się różnych systemów. W takich warunkach konieczne będzie stosowanie odpowiednich środków ochrony dróg oddechowych, którymi zależnie od sytuacji mogą być urządzenia oczyszczające wyposażone w filtry lub izolujące, które dostarczają potrzebną mieszankę oddechową za sprawą podczepionych butli do aparatów powietrznych. Warto pamiętać, że sprzęt ten musi być właściwie użytkowany oraz prawidłowo konserwowany.

Czytaj więcej

kobieta strażak

Metody diagnostyki i serwisowania aparatów powietrznych Fenzy

Właściwa ochrona dróg oddechowych jest niezbędna, jeżeli konieczne będzie przebywanie w otoczeniu, gdzie w powietrzu znajdują się substancje niebezpieczne w stężeniu, które wykracza poza dopuszczalne poziomy NDS. Jest ona nieodzowna również w miejscach, w których występuje niedostateczna zawartość tlenu oraz wówczas, gdy jest zbyt niska lub za wysoka. W zależności od sytuacji w grę wchodzi tu zwykle użycie urządzeń filtracyjnych w postaci masek, które sprawdzą się np. przy większym zapyleniu albo zastosowanie aparatów powietrznych Fenzy. Warto jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie będzie miało prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podzespołów sprzętu ODO. Musi on więc być poddawany regularnym przeglądom. Przekonajmy się, co mogą one obejmować.

Czytaj więcej

aparat powietrzny na białym tle

Kto może prowadzić serwis i naprawy sprzętu OUO/ODO?

Serwisowanie i naprawa sprzętu OUO/ODO, czyli urządzeń do ochrony dróg oddechowych, to kluczowe zadania dla utrzymania ich sprawności i bezpieczeństwa użytkowania. W Polsce istnieją wyspecjalizowane firmy oraz wykwalifikowani eksperci, którzy mogą profesjonalnie zająć się tymi usługami. Warto wiedzieć, jakie wymagania muszą spełnić, aby móc prowadzić taką działalność.

Czytaj więcej

osobisty detektor gazu

Kalibracja detektorów gazu BW - kiedy jest konieczna i jak ją przeprowadzić?

Niezawodnym sposobem na zmniejszenie poziomu zagrożenia wynikającego z ryzyka kontaktu z substancjami szkodliwymi jest wykorzystywanie odpowiedniego sprzętu ochronnego. Wśród urządzeń, które sprawdzą się w sytuacji ekspozycji na działanie gazów, szczególnie istotne są właściwie dobrane środki ochrony układu oddechowego np. doskonałe aparaty powietrzne Fenzy. Równie ważne okaże się jednak także błyskawiczne wykrywanie zagrożenia. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Czytaj więcej