Co warto wiedzieć o odzieży gazoszczelnej?

Odzież gazoszczelna jest rodzajem odzieży ochronnej, zabezpieczającej przed substancjami szkodliwymi w postaci gazów, pary, cieczy i drobnych cząsteczek stałych. Zazwyczaj użytkuje się ją w powiązaniu ze sprzętem ochrony dróg oddechowych. Umożliwia pracę w skażonym chemicznie środowisku i składa się z kombinezonu z butami na gazoszczelny zamek błyskawiczny oraz rękawic, przytwierdzonych do kombinezonu.

 

strażak trzymający butlę

 

Rodzaje odzieży gazoszczelnej

Odzież gazoszczelna dzieli się na odzież z aparatem oddechowym, noszonym wewnątrz kombinezonu lub na zewnątrz kombinezonu. Istnieje również rzadko stosowany typ odzieży, zasilanej powietrzem do oddychania z zewnętrznej linii sprężonego powietrza. Umieszczenie aparatu oddechowego wewnątrz kombinezonu umożliwia całkowitą izolację od otoczenia. Może jednak skutkować zaparowaniem wizjera, wytworzeniem niekorzystnego klimatu wewnątrz ubrania oraz ograniczeniem oddychania skórnego. W takim typie kombinezon może mieć własny wizjer lub maskę, wbudowaną w kaptur. Aparat umieszczony na zewnątrz odzieży gazoszczelnej zapewnia mniejszą ochronę pracownika, dlatego jego użytkowanie musi być warunkowane rodzajem i siłą skażenia środowiska. Niemniej, posiada wiele plusów, do których możemy zaliczyć brak problemów z zaparowanym wizjerem, dużą swobodę ruchów i możliwość zdjęcia aparatu, jeżeli wymaga tego sytuacja. Opisane powyżej dwa typy stosowane są najczęściej. Należą do rodzaju odzieży gazoszczelnej, zapewniającej szczelność. Istnieje również odzież gazoszczelna, która nie zapewnia szczelności, chroni natomiast przed przenikaniem substancji chemicznych, dzięki wytworzonemu wewnątrz odzieży nadciśnieniu.

Wymagania dla odzieży gazoszczelnej

Odzież gazoszczelna chroni zdrowie i życie, użytkujących ją osób. Z tego względu tak istotne jest przestrzeganie stawianych przed nią wymagań i norm międzynarodowych oraz dokonywanie regularnych serwisów. Warto pamiętać o cyklicznych przeglądach ubrań gazoszczelnych. Powinny one spełniać minimalne wymagania, dotyczące sprawności i odporności na ścieranie i przekłucie oraz materiału podstawowego, szwów, połączeń, wizjera, zaworów wydechowych. Odzież dla ratowników chemicznych musi być odporna na kwasy i zasady nieorganiczne, gazy zasadowe, fluorowe, nieorganiczne gazy kwaśne, ketony, związki azotu, estry, węglowodory nasycone, węglowodory aromatyczne, związki cykliczne i etery. Czas przebicia substancji szkodliwych musi być większy niż 30 minut (w przypadku zamków 5 minut), co daje drugą klasę w zakresie odporności. Pamiętajmy również, że praca o średnim poziomie ciężkości, nie powinna być wykonywana w odzieży ochronnej dłużej niż pół godziny. Odzież należy odpowiednio konserwować, pielęgnować, myć i suszyć – zgodnie z zaleceniami producenta, umieszczanymi w instrukcji użytkowania. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby kombinezony gazoszczelne, podczas przechowywania, nie były napinane. Z kolei buty i nagłowia powinny być oparte o podłogę.