Czy butle do aparatów powietrznych podlegają regulacjom UDT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu nadzorowi podlegają zbiorniki przenośne, do których zaliczają się między innymi butle do aparatów powietrznych. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe są badania eksploatacyjne zbiorników, a organem kontroli jest Urząd Dozoru Technicznego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

 

                             butle

 

Butle będące wyposażeniem aparatów powietrznych i aparatów do nurkowania podlegają dozorowi:

  • Co 5 lat – butle aparatów oddechowych do użytku lądowego stalowe, aluminiowe i kompozytowe oraz butle aparatów do nurkowania kompozytowe z wkładką aluminiową lub niemetaliczną.
  • Co 2 lata – butle do aparatów do nurkowania stalowe, aluminiowe i kompozytowe z wkładką stalową.

Te same terminy dotyczą częstotliwości dokonywania prób ciśnieniowych.

Badania odbiorcze, okresowe i eksploatacyjne butli powietrznych

Podczas badań eksploatacyjnych weryfikowane są między innymi uprawnienia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu mogą zostać dopuszczone do eksploatacji wyłącznie na podstawie decyzji zezwalającej na użytkowanie wydanej przez organ jednostki dozoru technicznego. Tym samym regulacjom polegają butle do aparatów powietrznych. Decyzji o eksploatacji nie wydaje się w przypadku urządzeń objętych uproszczoną forma dozoru. Badanie odbiorcze realizowane jest w warunkach gotowości do pracy.