Czym grozi wdychanie gazów pożarowych?

Wraz z pożarami pojawiają się nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Wdychanie dymu z pożaru jest niebezpieczne i może mieć poważne skutki dla naszego organizmu. 

 

                             pożar

 

Wdychanie dymu z pożaru jest niebezpieczne ze względu na jego skład chemiczny. Dym składa się z gazów, par oraz pyłu zawierającego szkodliwe substancje. Wraz z wdychanym powietrzem do naszych płuc trafiają takie substancje jak: tlenek węgla, dwutlenek siarki, chlorowodór, amoniak czy cyjanowodór. Powodują one wiele szkód w naszym organizmie, np. drażnią nasze oczy i gardło, prowadzą do duszenia się oraz mogą powodować choroby układu oddechowego.

Jakie groźne dla zdrowia substancje znajdują się w dymie pożarowym?

W dymie pożarowym znajduje się wiele substancji szkodliwych dla naszego zdrowia. Oprócz wymienionych wyżej tlenku węgla, dwutlenku siarki czy chlorowodoru, znajdują się tam również szkodliwe związki organiczne, metale ciężkie oraz różnego rodzaju chemikalia. W przypadku wdychania dymu z pożaru substancje te przedostają się do naszego organizmu i mogą powodować wiele chorób, m.in. choroby układu oddechowego, choroby serca czy uszkodzenia mózgu. Ponadto dym pożarowy może zawierać cząstki pyłu, sadzy i innych zanieczyszczeń, które mogą podrażniać drogi oddechowe i prowadzić do długotrwałych problemów zdrowotnych.

Czy aparaty powietrzne zapewniają dobrą ochronę w warunkach pożaru?

Aparaty powietrzne Fenzy to narzędzia, które służą do ochrony przed wdychaniem dymu z pożaru. Aparaty te wykorzystują specjalne filtry, które usuwają szkodliwe substancje chemiczne i cząstki stałe z wdychanego powietrza. Zawodowi strażacy oraz ratownicy posługują się nimi przy gaszeniu pożarów. Zapewniają one noszącemu czyste i filtrowane powietrze, umożliwiając oddychanie w zanieczyszczonym środowisku.