Jak bezpiecznie korzystać ze skokochronów?

Skokochron zaliczany jest do sprzętu ratowniczego. Jego głównym zadaniem jest amortyzacja skoku i zabezpieczenie osób wyskakujących przed obrażeniami. Wykorzystywany jest przede wszystkim podczas ewakuacji, gdzie należy jak najszybciej wydostać osoby z wyższych pięter zagrożonych budynków. W większości przypadków skokochron przyjmuje postać dużej poduszki napełnianej powietrzem. Umiejętność prawidłowego rozłożenia i wykorzystania skokochronu może uratować wiele osób.

 

strażak

 

W jaki sposób wygląda korzystanie ze skokochronu?

Pierwszym krokiem bezpiecznego korzystania ze skokochronu jest jego poprawne rozłożenie. Osoby uprawnione – najczęściej strażacy bądź inne służby – rozwijają skokochron i podłączają do niego butlę w celu napełnienia go powietrzem. W momencie, kiedy otworzy się zawór bezpieczeństwa, należy zakręcić zawór butli z powietrzem. Po wypełnieniu powietrzem skokochronu uprawniona osoba powinna sprawdzić stan zewnętrzny tego elementu wyposażenia. Jeżeli nie posiada on żadnych pęknięć, uszkodzeń czy otarć – jest gotowy do użytku. Należy pamiętać, że podobnie jak aparaty powietrzne, ucieczkowe czy latarki, skokochrony również należy regularnie sprawdzać i serwisować.

Kolejnym krokiem jest ustawienie skokochronu jak najbliżej obiektu. Należy pamiętać, aby uwzględnić wszelkie przeszkody przy ustawianiu tego sprzętu. Większość skokochronów przyjmuje kształt prostokąta, dzięki czemu łatwiej je odpowiednio ustawić. Bardzo często powtarzającym się błędem jest odchodzenie od skokochronu w chwili jego pompowania. Takie zachowanie może spowodować uszkodzenie zaworu, a co za tym idzie – zniszczenie całego skokochronu.

Kolejnym błędem jest niezabezpieczenie spodu skokochronu przed uszkodzeniem. To natomiast może sprawić, że skokochron nie będzie nadawał się do użytku. Dużym problemem jest nieuwzględnienie przeszkód znajdujących się powyżej skokochronu, ponieważ może to narażać na niebezpieczeństwo ratowane osoby. Każdy ze skokochronów posiada wyznaczony środek. Skok w ten punkt daje największe szanse na przeżycie i ochronę zdrowia skaczącej osoby. W przypadku upadku na inny punkt skokochronu, ryzyko uszkodzenia ciała jest większe.