Jak dbać o sprzęt do ochrony dróg oddechowych?

Sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych jest konieczny na wielu stanowiskach pracy. Dobrym przykładem są strażacy i osoby, które działają w otoczeniu niebezpiecznych substancji gazowych. Do zabezpieczania dróg oddechowych służą przede wszystkim maski twarzowe oraz aparaty tlenowe, które mają zapewnić dostęp do tlenu. Dostępne są także urządzenia filtrujące lub ze wbudowanym nawiewem.

sprzęt do ochrony dróg oddechowych

 

Najważniejsza zasada eksploatacji sprzętu do ochrony dróg oddechowych mówi, aby zawsze dostosowywać się do zaleceń producenta. Dotyczy to głównie okresu, w jakim można korzystać z danego produktu. Po jego upłynięciu sprzęt może stracić właściwości ochronne. Na szczególną uwagę zasługuje sprzęt jednorazowy, który po użyciu trzeba zniszczyć.

Jeśli chodzi o urządzenia wielorazowe, te po skończeniu pracy z nimi należy zdezynfekować, a część twarzową masek umyć i pozostawić do wyschnięcia w bezpiecznym miejscu. Ważną grupę produktów stanowią półmaski filtrująco – pochłaniające. Po ich użyciu niezbędne jest rozłączenie wszystkich elementów filtrujących powietrze.

Najważniejsze zasady pracy ze sprzętem do ochrony dróg oddechowych

Przed przystąpieniem do pracy z tego typu sprzętem należy upewnić się, że jest kompletny i sprawny. Nasza firma proponuje nie tylko sprzedaż, ale również profesjonalny serwis aparatów tlenowych. Jeżeli sprzęt jest w jakikolwiek sposób uszkodzony nie należy z niego korzystać. Pracownik przed rozpoczęciem pracy powinien również upewnić się co do daty ważności sprzętu. Dla przykładu filtry i pochłaniacze po upłynięciu danego terminu mogą utracić właściwości oczyszczające, a tym samym stwarzać poważne zagrożenie dla pracownika.

Za zapewnienie sprzętu do ochrony dróg oddechowych odpowiedzialny jest pracodawca. Powinien również przeszkolić pracowników w zakresie zasad użytkowania i przechowywania tego typu urządzeń. Użytkownicy muszą przejść badanie lekarskie, które zaświadczy o braku przeciwwskazań pracy ze sprzętem ochronnym. Ważne są także regularne przeglądy techniczne sprzętu.