Jak skalibrować detektor gazu?

Przenośne detektory gazu to urządzenia, które stale monitorują poziom gazów na danym obszarze i informują o przekroczonych normach, alarmując o stanie zagrożenia. Używane są przez służby (np. straż pożarna, zakłady gazownicze) w czasie akcji, a także przez zakłady przemysłowe, instytucje itd. Okazują się niezbędne przy ocenie stopnia zagrożenia w pomieszczeniach czy obiektach typu studzienki kanalizacyjne. Mając przy sobie detektor, który na bieżąco monitoruje poziom stężenia gazów, pracownicy (np. inspektorzy) mogą sprawdzić, czy wykonując powierzoną pracę lub przemieszczając się pod danym budynku, są bezpieczni.

detektor gazu

Sprawność i precyzja działania tych urządzeń to kwestia priorytetowa, dlatego istotną rolę odgrywa ich kontrola oraz regularna kalibracja.

Kalibracja detektorów gazu — dlaczego jest ważna?

Testowanie sprawności oraz kalibracja detektorów gazu to podstawowe czynności, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia. Czujniki pomiarowe z czasem mogą tracić swoje właściwości. Najczęściej dochodzi do tzw. rozregulowania, co skutkuje niewłaściwymi reakcjami systemu, np. zawyżenie lub zaniżenie odczytów wartości stężenia gazu (np. tlenku węgla). Oprócz tego kalibracja pozwala wykryć ewentualne błędy czy nieprawidłowości w pracy detektora, dzięki czemu można podjąć szybkie działania naprawcze lub wymienić sprzęt na nowy, a uszkodzony wyłączyć z użytku. Aby przenośne detektory gazu gwarantowały prawidłową pracę, a więc i bezpieczeństwo, muszą być poddawane systematycznym przeglądom i kalibracji.

Kto powinien dokonywać kalibracji?

Aby detektory gazu spełniały prawidłowo swoje funkcje, muszą być poddawane systematycznym przeglądom i kalibracji. Nasza firma zapewnia kompleksową obsługę w zakresie kalibracji, przeglądów i napraw przenośnych systemów detekcji gazu BW by Honeywell, Biosystems.

Nowoczesne urządzenia, dostępne w naszej ofercie, jak np. detektory wielogazowe GasAlertQuattro czy GasAlertMicroClip, są kompatybilne ze stacją bazową MicroDock II, dlatego zapewniają prostą i automatyczną kalibrację oraz testy sprawdzające. Z kolei firma Tyco Gas & Flame Detection opracowała kompaktową i prostą w obsłudze stację do automatycznej kalibracji i testów gazowych, która stanowi uzupełnienie linii produktów Personal Surveyor.