Jakie normy i wymagania powinny spełniać aparaty ucieczkowe?

Aparaty ucieczkowe to niezwykle ważne urządzenia stosowane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza w przypadku pożarów, awarii technicznych czy emisji szkodliwych substancji. Służą one do ochrony układu oddechowego człowieka przed działaniem czynników szkodliwych, umożliwiając ewakuację z miejsca zagrożenia. Warto zatem poznać normy i wymagania, jakie powinny spełniać aparaty ucieczkowe, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

 

maska oraz normy i atesty

 

Normy i certyfikaty obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej

Aparaty ucieczkowe powinny być zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Przewiduje ono między innymi badania wyrobów, ocenę zgodności oraz nadanie oznaczenia CE, potwierdzającego ich zgodność z przepisami unijnymi.

W przypadku aparatów powietrznych, na które składają się m.in. butle ze sprężonym powietrzem, regulator ciśnienia czy maski, obowiązują również liczne normy branżowe. Należy tu wymienić przede wszystkim europejską normę EN 137, która określa wymagania techniczne i funkcjonalne dla indywidualnych aparatów ochrony dróg oddechowych.

Wymagania konstrukcyjne i techniczne

Aparaty ucieczkowe powinny być wyposażone w komponenty wysokiej jakości, wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur, substancji chemicznych czy promieniowania. Podstawowe elementy takiego aparatu to butla ze sprężonym powietrzem, reduktor ciśnienia, zawór nadmiarowy, manometr oraz odpowiednie oprzyrządowanie, które pozwala na szybkie i bezpieczne zakładanie maski.

Butle do aparatów powietrznych muszą spełniać szereg wymagań technicznych dotyczących m.in. pojemności, ciśnienia pracy czy wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto ważne jest, aby były one lekkie i poręczne, co ułatwia ich przenoszenie podczas ewakuacji. Z kolei maski, które mają za zadanie chronić drogi oddechowe przed szkodliwymi czynnikami, muszą zapewniać szczelność oraz swobodę oddychania.