Jakie substancje, wydzielające się w trakcie pożarów, są szczególnie niebezpieczne dla dróg oddechowych?

Każdy pożar niesie za sobą nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Podczas spalania do powietrza dostają się toksyczne substancje, które zagrażają życiu osób przebywających w ich otoczeniu. Powstałe w trakcie pożaru gorące gazy i dymy mogą w znacznym stopniu wpłynąć na późniejsze funkcjonowanie uczestników tego niebezpiecznego zdarzenia. Przemieszczający się dym jest dużym zagrożeniem nie tylko dla poszkodowanych, ale także dla strażaków. Jakie substancje szczególnie źle wpływają na drogi oddechowe i czy można się jakoś przed nimi chronić?

 

                     

 

Jakie substancje najbardziej zagrażają życiu w trakcie pożaru?

W trakcie pożaru w budynkach przebieg rozprzestrzeniania się toksycznych substancji przebiega zazwyczaj w taki sam sposób. Można podzielić go na trzy etapy – okres wzrostu, pełnego rozwoju i zaniku. Gdy materiał spala się powstałe gazy unoszą się ku górze, tworząc tzw. kolumnę konwekcyjną. Uwalniające się w trakcie pożaru substancje, które są niebezpieczne dla dróg oddechowych to:

  • tlenek węgla,
  • cyjanowodór,
  • dwutlenek węgla,
  • dwutlenek azotu,
  • chlorowodór.

Każda z tych mieszanin może w znacznym stopniu wpłynąć na zdrowie oraz życie osoby, która przez dłuższy czas znajduje się w strefie pożarowej.

W jaki sposób można uchronić się przed działaniem substancji toksycznych?

W trakcie trwania pożaru ratownicy muszą pamiętać o tym, że ich zdrowie jest tak samo ważne, jak osób poszkodowanych. Podstawowym wyposażeniem strażaków są aparaty powietrzne, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu oraz ochrona dróg oddechowych przed działaniem szkodliwych substancji. Urządzenia te doskonale izolują organizm i zapewniają bezpieczeństwo w trakcie gaszenia pożarów. Sprawdzą się nawet w bardzo trudnych warunkach.