Jakie zastosowanie mają sygnalizatory bezruchu?

Sygnalizator bezruchu jest jednym z najważniejszych sprzętów, wykorzystywanych do ochrony życia i zdrowia. Sygnalizatory bezruchu są urządzeniami elektronicznymi, które wykrywają ruch osoby posiadającej sprzęt. W sytuacji, gdy użytkownik posiadający włączone urządzenie nie porusza się przez około 20 sekund, urządzenie zaczyna wydawać sygnały dźwiękowe o narastającym charakterze. Bardzo często towarzyszą temu sygnały świetlne. Wyłączenie alarmu następuje po wykonaniu przez użytkownika jakiegokolwiek ruchu.

strażacy gaszący pożar

W jakich zawodach wykorzystywane są sygnalizatory bezruchu?

Sygnalizatory bezruchu wykorzystywane są głównie podczas wykonywania niebezpiecznych zawodów, związanych z działaniem niebezpiecznych czynników jak wysoka temperatura czy szkodliwe chemikalia. Grupą, która najczęściej korzysta z tego typu sprzętu, są strażacy. Sygnalizatory bezruchu pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa strażaków podczas akcji gaśniczo – ratunkowych, gdzie ratownicy nie mają możliwości utrzymania kontaktu wzrokowego pomiędzy dowódcą a strażakiem. Tego typu urządzenia stosuje bezwzględnie również w sytuacjach, gdy strażak korzysta z aparatu powietrznego, niezależnie od panujących warunków widoczności.

Sygnalizator bezruchu jest bardzo przemyślanym urządzeniem. Nie ma możliwości przypadkowego uruchomienia alarmu. Jako że sprzęt musi wytrzymać akcje ratownicze i wysokie temperatury, zbudowany jest z materiałów bardzo odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Większość urządzeń jest wodoodporna. Sygnalizator bezruchu może posiadać również funkcję informowania o wysokiej temperaturze. W takich sytuacjach alarm podnoszony przez urządzenie brzmi inaczej niż w przypadku bezruchu. Aby móc poprawnie rozpoznawać dźwięk alarmu i dopasować go do sytuacji, przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją.

Zgodnie z rozporządzeniem nie ma jednego ściśle określonego materiału, z jakiego wykonuje się sygnalizatory bezruchu. Ważne, aby materiał był lekki, wytrzymały i przeciwwybuchowy. Nie może też posiadać ostrych krawędzi.