Kalibracja detektorów gazu BW - kiedy jest konieczna i jak ją przeprowadzić?

Niezawodnym sposobem na zmniejszenie poziomu zagrożenia wynikającego z ryzyka kontaktu z substancjami szkodliwymi jest wykorzystywanie odpowiedniego sprzętu ochronnego. Wśród urządzeń, które sprawdzą się w sytuacji ekspozycji na działanie gazów, szczególnie istotne są właściwie dobrane środki ochrony układu oddechowego np. doskonałe aparaty powietrzne Fenzy. Równie ważne okaże się jednak także błyskawiczne wykrywanie zagrożenia. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

osobisty detektor gazu

 

Dlaczego wykrywanie obecności gazów jest ważne?

Obecność gazów może być niezwykle niebezpieczna z uwagi na ich wpływ na organizmy żywe i często toksyczny lub trujący charakter. Wiele substancji wykorzystywanych w zastosowaniach przemysłowych może znacząco zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych dolegliwości zdrowotnych, a także zachorowania na choroby przewlekłe. Część gazów niebezpiecznych jest bezwonnych, część powoduje też poparzenie układu oddechowego, wywołuje problemy skórne czy nawet doprowadza do zgonu. Bardzo często gazy powodują powstanie atmosfery wybuchowej i przy zwiększonej temperaturze, pojawieniu się iskry czy płomienia grożą eksplozją. Duże znaczenie będzie więc miała ich sprawna detekcja.

Jakie znaczenie ma kalibracja detektorów gazu?

Wykrywanie podwyższonego stężenia gazów jest możliwe dzięki korzystaniu z odpowiednich detektorów. Są one wyposażone w czujniki pokazujące fakt wystąpienia stężenia zawierającego się między dolną i górną granicą wybuchowości, a także wskazujące na przekroczenie poziomu NDS. W zależności od swej konstrukcji używają sensorów katalitycznych, półprzewodnikowych, elektrochemicznych lub podczerwonych. Kluczowe okaże się jednak zadbanie o to, by prawidłowo identyfikowały one poziom stężenia, ponieważ z jednej strony wyklucza to występowanie fałszywych alarmów, a z drugiej gwarantuje zadziałanie w chwili pojawienia się zagrożenia. Czujniki muszą więc być regularnie serwisowane i sprawdzane na odpowiednich gazach wzorcowych zgodnie z zaleceniami producenta.