Klasyfikacja filtrów i pochłaniaczy

Oddychanie to podstawowa czynność, która zapewnia człowiekowi funkcjonowanie. Dlatego zabezpieczenie dróg oddechowych, szczególnie w niebezpiecznych warunkach jest bardzo ważne. W tym celu używa się przede wszystkich filtrów oraz pochłaniaczy, które umieszczane są w maskach i innych aparatach oddechowych. Ze względu na to, że powietrze może być zanieczyszczone wieloma substancjami, stosuje się różnorodną kwalifikację filtrów oraz pochłaniaczy.

aparaty oddechowe

Dlaczego należy chronić układ oddechowy?

W przypadku trudnych warunków, szczególnie w niektórych zawodach i środowiskach pracy, gdzie na co dzień pracownik ma styczność z pyłem, gazami lub innymi szkodzącymi substancjami, ochrona układu oddechowego jest obowiązkiem. Zazwyczaj do podstawowych środków ochrony oddechu zalicza się maski, półmaski lub aparaty oddechowe. Każda profesjonalna maska oraz urządzenie do ochrony układu oddechowego muszą być wyposażone w odpowiednie filtry lub pochłaniacze. Dlatego też, jeśli na co dzień zakład zaopatrza pracowników w maski lub aparaty oddechowe, musi również pamiętać o wymianie filtrów oraz o regularnych przeglądach. W tym celu warto skorzystać ze świadczonej przez naszą firmę usługi, jaką jest serwis aparatów powietrznych. Dzięki temu urządzenia zachowają sprawność techniczną, a tym samym zapewnią bezpieczeństwo pracownikom.

Rodzaje filtrów oraz pochłaniaczy

Jako że zanieczyszczeń oraz substancji szkodliwych jest wiele, filtry oraz pochłaniacze muszą być dostosowane tak, aby prawidłowo chronić układ oddechowych od skutków wdychania danej substancji szkodliwej. Filtry podzielone są w zależności od substancji, przed którą mają chronić. Przykładowo różną budowę i właściwości będą mieć filtry, które mają chronić układ oddechowy przed gazami i oparami organicznymi, posiadającymi symbol A i AX, a inaczej zostaną wyprodukowane filtry chroniące przed gazami i oparami kwaśnymi, które oznaczane są kolorem żółtym. Ponadto dostępne są filtry chroniące przed substancjami takimi jak chlor, siarkowodór, amoniak, rtęć, tlenki azotu, pyły oraz substancje ciekłe. Filtry dzieli się także na klasy P1, P2, P3, oznaczone kolejno kolorami żółtym, zielonym i czerwonym, które oznaczają skuteczność filtracji. Natomiast pochłaniacze produkowane są z podziałem na 3 klasy, które mówią o stopniu pojemności sorpcyjnej.