Kryteria doboru i zasady użytkowania sprzętu ODO

Sprzęt ODO chroni drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi, pyłem i szkodliwymi dymami. Wykorzystywany jest podczas wykonywania obowiązków zawodowych w niesprzyjających warunkach oraz w sytuacjach nagłych, np. w trakcie ewakuacji z niebezpiecznego miejsca. Dostanie się toksycznych związków do organizmu może mieć negatywne skutki dla zdrowia, a nawet życia, dlatego optymalny dobór sprzętu ODO i jego prawidłowe użytkowanie jest warunkiem skutecznej ochrony przed zagrożeniami.

 

strażak trzymający maskę

 

Jak dobrać sprzęt ODO?

Sprzęt ochrony dróg oddechowych powinien zostać dobrany w oparciu o następujące kryteria: ilość tlenu w wydychanym powietrzu, forma zanieczyszczeń oraz rodzaj, właściwości i stężenie niebezpiecznej substancji. Sprzęt izolujący stosujemy, jeżeli zawartość tlenu spada poniżej 17%, gdy substancja szkodliwa nie ma zapachu lub smaku oraz jeżeli nie znamy rodzaju zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń gazowych wykorzystuje się pochłaniacze, a jeżeli mają postać płynów lub aerozoli – filtry. Konieczne jest także dobranie odpowiedniej klasy filtra i pochłaniacza, na podstawie minimalnej wartości wskaźnika ochrony. Na optymalny dobór sprzętu ODO wpływa również stopień wysiłku przy pracy, temperatura powietrza, wilgotność i czas pracy. Sprzęt należy dobrać pod kątem rozmiaru – nieprawidłowy rozmiar maski będzie miał wpływ na jej szczelność. Trzeba sobie również zdawać sprawę, że niektóre rodzaje sprzętu ODO mogą ograniczać widoczność, zniekształcać głos i ograniczać komfortowe poruszanie się.

Jak dbać o sprzęt ODO?

Wszelkie naprawy sprzętu ODO powinny zostać przeprowadzone przez doświadczoną firmę – nie należy wykonywać ich samodzielnie. Przed użyciem sprzętu należy dokładnie sprawdzić, czy nie jest on uszkodzony, czy był prawidłowo transportowany oraz przechowywany, a także czy nie przekroczył terminu ważności. Ostatni punkt jest szczególnie istotny w przypadku filtrów i pochłaniaczy. Każdy pracownik powinien zostać przeszkolony z zasad użytkowania sprzętu oraz przejść badanie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do jego stosowania. Należy również przeprowadzać regularne kontrole stanu technicznego oraz określić maksymalny czas użytkowania filtrów i pochłaniaczy. Ich długotrwała eksploatacja wpływa na obniżenie wartości ochronnych i z tego względu konieczna jest ich okresowa wymiana.