Metody badania jakości powietrza

Jakość powietrza to jeden z podstawowych parametrów wpływających na samopoczucie i zdrowie ludzi. Istotne jest więc stałe kontrolowanie i oznaczanie wartości zanieczyszczeń występujących w powietrzu. Pomiary z tego zakresu prowadzone są zarówno na zewnątrz w ramach monitoringu powietrza, jak i wewnątrz różnorodnych pomieszczeń, np. w zakładach pracy czy obiektach przemysłowych. Wzrasta też zainteresowanie osób prywatnych indywidualnymi pomiarami wykonywanymi w domach z zastosowaniem prostych urządzeń — czujników jakości powietrza, które działają w konkretnym obszarze.

jakość powietrza

Jakimi sposobami kontrolowana jest jakość powietrza?

Wyróżniamy różne metody badań jakości powietrza. Zaliczamy do nich m.in. pomiary automatyczne ciągłe, pomiary manualne ciągłe, pomiary manualne cykliczne, pomiary wskaźnikowe pasywne, modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania.

Stacje pomiarowe najczęściej jakość powietrza kontrolowana jest przy użyciu dwóch metod: grawitacyjnej (zwanej inaczej referencyjną) lub automatycznej. W metodzie grawitacyjnej zastosowanie znajdują mierniki, mierzące stężenie zanieczyszczeń na bieżąco, dzięki czemu możliwe jest przekazywanie pomiarów w trybie online i stałe kontrolowanie jakości powietrza.

Specjalną metodą, którą warto podać jako przykład, jest mikrobiologiczne badanie jakości powietrza. Znajduje zastosowanie przede wszystkim w zakładach wytwarzających żywność. Jest to sposób, który pozwala na identyfikację biologicznych czynników szkodliwych występujących w powietrzu w postaci bioaerozoli, m.in. drobnoustrojów (bakterie i grzyby), alergenów kurzu domowego, enzymów pochodzenia bakteryjnego itd. W tym przypadku niska jakość powietrza spowodowana zanieczyszczeniami stanowi zagrożenie nie tylko dla zdrowia pracowników, ale również czystości wytwarzanego produktu.

Badanie jakości powietrza z firmą AGPOL

Nasza firma specjalizuje się w dystrybucji sprzętu ochrony dróg oddechowych, a także świadczymy usługi serwisowe, przeglądy, bieżące naprawy sprzętu, ładowanie butli powietrzem. Istotnym punktem naszej oferty usługowej jest również badanie jakości powietrza. Zapewniamy wsparcie w tym zakresie przedsiębiorstwom działającym w różnych branżach. Zainteresowanych Klientów zapraszamy do kontaktu — chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.