Metody diagnostyki i serwisowania aparatów powietrznych Fenzy

Właściwa ochrona dróg oddechowych jest niezbędna, jeżeli konieczne będzie przebywanie w otoczeniu, gdzie w powietrzu znajdują się substancje niebezpieczne w stężeniu, które wykracza poza dopuszczalne poziomy NDS. Jest ona nieodzowna również w miejscach, w których występuje niedostateczna zawartość tlenu oraz wówczas, gdy jest zbyt niska lub za wysoka. W zależności od sytuacji w grę wchodzi tu zwykle użycie urządzeń filtracyjnych w postaci masek, które sprawdzą się np. przy większym zapyleniu albo zastosowanie aparatów powietrznych Fenzy. Warto jednak pamiętać, że kluczowe znaczenie będzie miało prawidłowe funkcjonowanie wszystkich podzespołów sprzętu ODO. Musi on więc być poddawany regularnym przeglądom. Przekonajmy się, co mogą one obejmować.

 

kobieta strażak

Jak wyglądają przeglądy okresowe aparatów powietrznych?

Wszystkie aparaty powietrzne poddaje się przeglądom, które obejmują czynności zalecane przez ich producenta, uwzględniając określone w dokumentacji terminy. W ramach kontroli weryfikuje się legalizację butli ze sprężoną mieszanką oddechową wg przepisów UDT, a także zespołu redukcyjno-dawkującego i maski. Sprawdzane jest właściwe ukompletowanie sprzętu, a także stan części nośnej, w tym taśm i zapięć, kondycja przewodów powietrznych i złączy, jak również zaworu butli czy praca urządzenia ostrzegawczego. Przeglądy aparatów powietrznych są wykonywane okresowo przez wyspecjalizowany serwis.

Co sprawdza się w ramach kontroli i konserwacji aparatów powietrznych?

Podczas kontroli i konserwacji aparatów powietrznych w trakcie przeglądów okresowych wykonywanych przez wyspecjalizowany serwis elementy urządzenia są poddawane czyszczeniu i dezynfekcji. Kontrola kompletnego noszaka aparatu powietrznego polega na sprawdzeniu prawidłowego działania reduktora I-go stopnia z automatem oddechowym. Sprawdzeniu podlega szczelność maski twarzowej, w szczególności zawór wydechowy oraz membrana foniczna maski, a także przyłącze. W przypadku butli powietrznej kontroli podlega ciśnienie napełnienia zbiornika poprzez wskazania manometru. Na dedykowanym przyrządzie testującym weryfikowane są parametry kontrolne zgodnie z instrukcją producenta. W razie potrzeby wymienia się uszkodzone podczas bieżącej eksploatacji części lub podstawowe zestawy naprawcze dedykowane do danego aparatu i maski.