Metody ochrony dróg oddechowych

Wiele rodzajów prac wykonywanych przez ludzi wymaga ochrony dróg oddechowych. Jest to całkowicie niezbędne, kiedy w wydychanym powietrzu zawartość tlenu utrzymuje się na poziomie niższym niż 17% jego składu, kiedy stężenie niebezpiecznych dla zdrowia substancji w powietrzu przekracza najwyższe dopuszczalne stężenia oraz gdy temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych. Drogi oddechowe muszą być chronione przed substancjami chemicznymi oraz różnymi pyłami, dymami i gazami. Jeżeli miejsce pracy jest nieprzyjazne dla naszego zdrowia, trzeba wyposażyć się w odpowiedni sprzęt służący do ochrony dróg oddechowych.

 

płuca

 

Rodzaje urządzeń ochrony dróg oddechowych

Na rynku jest wiele różnych rodzajów sprzętu stworzonego specjalnie po to, aby chronić drogi oddechowe pracowników. Od prostych masek przeciwpyłowych aż po skomplikowane aparaty powietrzne i całe kombinezony gazoszczelne.

Jaki powinien być idealny sprzęt do ochrony dróg oddechowych?

Wszystkie sprzęty powinny być przede wszystkim w użyciu przez cały czas wykonywania pracy. Należy pamiętać, że trzeba go mieć na sobie od momentu rozpoczęcia pracy aż do chwili jej całkowitego zakończenia. Wybór odpowiedniej ochrony zależy od rodzaju pracy, jaką wykonujemy. Najważniejszą zasadą jest to, aby taki sprzęt ciasno przylegał do skóry, co zdecydowanie minimalizuje ryzyko przedostania się do układu oddechowego niebezpiecznych substancji czy gazów. Dzielimy go na dwie podstawowe grupy: sprzęt oczyszczający oraz sprzęt izolujący.

Sprzęt oczyszczający

Są to urządzenia stworzone do oczyszczania wdychanego powietrza ze szkodliwych substancji chemicznych, pyłów, gazów oraz oparów. W tym wyposażeniu wykorzystywane są pochłaniacze, filtry albo filtropochłaniacze. W tak niebezpiecznych warunkach pracy niezbędna jest także ochrona części twarzowej. Do wyboru mamy: maski, półmaski, hełmy albo kaptury.

Sprzęt izolujący

Taki rodzaj sprzętu jest odpowiedzialny za dostarczanie powietrza z czystego źródła, kiedy jesteśmy zmuszeni do pracy w warunkach niedoboru tlenu w powietrzu. Dzięki takim urządzeniom możliwe jest skuteczne zabezpieczenie się przed oddychaniem szkodliwym powietrzem obecnym w danym miejscu i bezpieczne oddychanie czystym powietrzem pochodzącym z niezależnego źródła.