Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych

Sprzęt ochrony dróg oddechowych (ODO) jest formą izolacji układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami chemicznymi w postaci gazów, dymów, pyłów oraz pary i mgły. Należy go wykorzystywać wszędzie tam, gdzie zawartość tlenu jest niższa 17%, jeżeli stężenie toksycznych substancji przekracza dopuszczalną normę oraz w przypadku, gdy temperatura wydychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę i uniemożliwia wykonywanie obowiązków zawodowych. Sprzęt ODO dzieli się na trzy podstawowe rodzaje, uwzględniające jego funkcję oczyszczania wydychanego powietrza lub dostarczania powietrza czystego.

 

strażak pożar

 

Sprzęt oczyszczający

Do oczyszczającego sprzętu ODO zaliczamy pochłaniacze, filtry i filtropochłaniacze wraz z ich uzupełnieniem w postaci części twarzowej. Celem sprzętu oczyszczającego jest oczyszczenie wydychanego powietrza. Pochłaniacze zatrzymują substancje chemiczne w postaci gazowej, natomiast filtry zatrzymują szkodliwe substancje, występujące w stałym stanie skupienia (pyły). Filtry służą również do wyłapywania kropelek cieczy w postaci aerozolu, pary i mgły. Pochłaniacze gazowe i filtry dzielą się na trzy klasy skuteczności. Filtropochłaniacze z kolei są dwufunkcyjne i łączą w sobie właściwości zarówno filtrów, jak i pochłaniaczy. Prawidłowe funkcjonowanie tych urządzeń musi być uzupełnione częściami twarzowymi: półmaskami, półmaskami jednorazowymi, maskami pełno-twarzowymi, hełmami lub kapturami.

Sprzęt izolujący i ucieczkowy

Sprzęt izolujący dzieli się na automatyczny oraz stacjonarny. Do automatycznego sprzętu izolującego zaliczane są aparaty butlowe i regeneracyjne, które występują w formie aparatów nadciśnieniowych. Sprzęt stacjonarny to aparaty wężowe na sprężone powietrze. Aparaty powietrzne, wchodzące w skład sprzętu izolującego, dostarczają czyste powietrze z niezależnego źródła. Stosujemy je, kiedy filtracja okaże się nieskuteczna, jeżeli ilość tlenu spadnie poniżej 17% oraz kiedy nie znamy dokładnej wartości stężenia szkodliwej substancji. Sprzęt ucieczkowy natomiast wykorzystywany jest podczas ewakuacji. Stosuje się go tylko i wyłącznie w nagłych przypadkach.