Przeglądy ubrań gazoszczelnych. Teoria i praktyka

Odzież BHP jest niezbędna podczas prac wykonywanych w trudnych warunkach. W zależności od tego, do jakich prac jest przeznaczona, musi chronić przez konkretnymi czynnikami. Osoby wykonujące prace w skażonym środowisku są szczególnie narażone na zagrożenie zdrowia i życia. Ubrania gazoszczelne odgrywają w ich pracy ogromną rolę. Połączone są one z aparatem oddechowym, który zapewnia niezbędny zapas powietrza. Z jakich materiałów wykonane są takie ubrania i jakie funkcje pełnią w praktyce?

maska tlenowa

Z czego wykonana jest odzież gazoszczelna i dlaczego jest skuteczna? 

Materiał, z którego wykonane są ubrania gazoszczelne, ma ogromne znaczenie, ponieważ wpływa na poziom ochrony pracownika wykonującego swoje zadania w skażonym środowisku. Surowcem, który jest najczęściej wykorzystywany do ich produkcji, jest kauczuk butylowy, który często pokrywany jest dodatkowo warstwą kauczuku fluorytowego. Tak wykonany kombinezon zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed działaniem żrących substancji chemicznych. Kauczuk jest materiałem wykorzystywanym do produkcji odzieży gazoszczelnej również z uwagi na to, że jest szczelny.
Kombinezony gazoszczelne wykonywane są również z tkanin poliestrowych, które są pokryte obustronnie PCV.

Niektóre kombinezony wyposażone są w zamek błyskawiczny, który jest pokryty gumą chloroprenową i zabezpieczony taśmą ochronną, minimalizując ryzyko przedostania się substancji żrących. Kolejną kwestią są szwy, które również muszą być odpowiednio zabezpieczone. Zwykle są one wykonane z wytrzymałej nici aramidowej i dodatkowo zabezpieczone taśmą gumową od zewnątrz i laminowaną taśmą barierową od wewnątrz. Oprócz aparatu powietrznego niezbędny jest również wizjer, który musi być odporny na działanie związków chemicznych. Dlatego jest on wykonany z twardego tworzywa PCV.

Ubrania gazoszczelne a normy szczelności 

Z uwagi na to, że ubrania gazoszczelne wykorzystywane są do czynności, podczas których pracownicy są narażeni na działanie wielu szkodliwych substancji chemicznych, muszą one spełniać normy szczelności, które są wydawane na podstawie przeprowadzonych testów. Na tej podstawie wyróżnić możemy dwa typy odzieży gazoszczelnej stosowanej przy pracach w skażonym środowisku:

  • typ 1, czyli odzież, która spełnia wymagania testu szczelności według PN-EN 464 i skutecznie zabezpiecza cały organizm,
  • typ 2, czyli odzież, która nie spełnia wyżej wymienionych norm, jednak dzięki nadciśnieniu wewnątrz kombinezonu również zabezpiecza cały organizm.