Rola masek filtracyjnych w ochronie dróg oddechowych - czym kierować się przy wyborze maski ochronnej?

Jednym ze skutecznych sposobów ochrony dróg oddechowych jest stosowanie masek filtracyjnych Fenzy, które oczyszczają wdychane powietrze z niepożądanych substancji. Oto najważniejsze informacje o roli masek filtracyjnych i kryteriach ich wyboru.

 

gazowa maska filtracyjna

Rodzaje masek filtracyjnych i ich rola w ochronie dróg oddechowych

Nowoczesne maski filtracyjne Fenzy to urządzenia do ochrony układu oddechowego, które składają się z części przylegającej do twarzy i części filtrującej.

Maski filtrujące zatrzymują tylko cząstki stałe i ciekłe. Są one oznaczone literą F i cyfrą od 1 do 3, która oznacza klasę ochrony. Im wyższa klasa, tym lepsza skuteczność filtracji. Mogą być jednorazowe (NR) lub wielokrotnego użytku (R). Są odpowiednie do ochrony przed zanieczyszczeniami biologicznymi, takimi jak bakterie, wirusy, czy grzyby, oraz przed pyłami zawierającymi metale ciężkie, azbest, czy krzemionkę.

Maski gazowe zatrzymują gazy i opary. Są one oznaczone literą A, B, E, K, lub AX i cyfrą od 1 do 3. Im wyższa klasa, tym większe stężenie gazu maska może zneutralizować. Maski gazowe są zazwyczaj wielokrotnego użytku, ale mają ograniczony czas działania, który zależy od rodzaju i ilości gazu w powietrzu. Są odpowiednie do ochrony przed zanieczyszczeniami chemicznymi, takimi jak rozpuszczalniki, kwasy czy zasady, oraz przed gazami bojowymi, takimi jak sarin, iperyt, czy fosgen.

Maski kombinowane łączą w sobie właściwości masek filtrujących i gazowych. Są odpowiednie do ochrony przed zanieczyszczeniami mieszającymi się, takimi jak dymy pożarowe, pyły z gazami, czy aerozole z oparami.

Kryteria doboru masek filtracyjnych

Rodzaj i stężenie zanieczyszczeń w powietrzu są tak naprawdę najważniejszymi kryteriami doboru maski filtracyjnej. Należy sprawdzić, jakie substancje szkodliwe występują w naszym środowisku pracy lub życia i jakie są ich stężenia. Na podstawie tych informacji można dobrać odpowiednią klasę ochrony i rodzaj filtrów. Im większe zagrożenie, tym wyższa klasa ochrony jest potrzebna. Jeśli występują zarówno cząstki, jak i gazy, należy wybrać maskę kombinowaną. Jeśli nie znamy dokładnie rodzaju i stężenia zanieczyszczeń, należy wybrać maskę o najwyższej klasie ochrony. Należy również sprawdzić, czy maska jest zgodna z normami bezpieczeństwa, takimi jak EN 149, EN 143, czy EN 141, które określają wymagania i testy dla masek filtracyjnych.

Warto wybrać maskę, która jest wygodna i dobrze przylega do twarzy, zapewniając szczelność i skuteczność ochrony. Należy zwrócić uwagę również na to, czy maska ma zawór oddechowy, ułatwiający oddychanie i zapobiegający parowaniu okularów. Koniecznie trzeba pamiętać o regularnej wymianie filtrów i dbaniu o higienę maski.