Różnice między aparatami tłoczonego, a sprężonego powietrza

W niekorzystnych warunkach tlenowych m.in. w silnie zadymionych budynkach stosowane są aparaty powietrzne. To niezbędne środki ochrony osobistej. Powinny się one znaleźć na wyposażeniu strażaków oraz innych służb ratunkowych, które pracują w warunkach niedoboru tlenu. Wyjaśniamy, czym różnią się aparaty powietrzne tłoczonego i sprężonego powietrza.

 

strażacy z butlami

 

Aparaty powietrzne – zastosowanie

Aparaty powietrzne chronią m.in. pracowników służb ratunkowych przed skutkami przebywania w skrajnie niekorzystnych warunkach silnego zadymienia, zapylenia oraz uszkodzeniami dróg oddechowych na skutek kontaktu z chemicznymi substancjami. Dzięki nim możliwa jest efektywna i bezpieczna praca w niekorzystnych warunkach tlenowych oraz minimalizowane jest ryzyko związane z zatruciem różnymi substancjami lub niedotlenieniem. Zarówno aparaty powietrzne tłoczonego powietrza, jak i aparaty powietrzne sprężonego powietrza gwarantują skuteczną ochronę dróg oddechowych i dostęp odpowiedniej ilości tlenu, jednak ze względu na sposób podawania mieszanki powietrznej cechują się nieco inną funkcjonalnością, która wpływa na możliwość ich zastosowania.

Czym różnią się aparaty tłoczonego powietrza od aparatów sprężonego powietrza? 

Nie zauważymy wielu różnic w budowie obydwóch typów aparatów powietrznych, jednak kluczowa różnica dotyczy w tym przypadku sposobu podawania mieszanki powietrznej. W przypadku aparatów tłoczonego powietrza mamy do czynienia z jego podawaniem bezpośrednio ze stacjonarnego agregatu. To wymusza korzystanie ze źródła jego zasilania, a także ogranicza zasięg pracy. Z tego względu aparaty tłoczonego powietrza znajdują zastosowanie m.in. w niewielkich pomieszczeniach, w których panuje duże zapylenie, a także obecne są toksyczne gazy oraz opary. Aparaty sprężonego powietrza nie wymagają zasilania ze stacjonarnego agregatu, bo są wyposażone w butlę, w której znajduje się mieszanka powietrzna. Dzięki temu pozwalają na większą mobilność oraz działanie na dużym obszarze m.in. w warunkach silnego zadymienia. Tego rodzaju aparaty powietrzne znajdują się na wyposażeniu strażaków oraz specjalistycznych jednostek ratownictwa chemicznego.