Wykrywacze jedno i wielogazowe. Charakterystyka

Detektory gazowe to urządzenia, które umożliwiają bieżący pomiar różnego rodzaju gazów. Większość z nich automatycznie alarmuje też, gdy stężenie danego gazu przekracza bezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego granice. Najpopularniejsze modele wykrywają przede wszystkim gazy palne, CO, O2, H2S, opary, SO2 i NO2. Nowoczesne wykrywacze gazowe to niewielkie, poręczne urządzenia, intuicyjne w obsłudze. Ponieważ zazwyczaj użytkowane są w trudnych warunkach, ich producenci bardzo dbają o to, by były wytrzymałe i odporne na uszkodzenia. Solidny wygląd detektorów gazu nie wyklucza ich bardzo wysokiej wrażliwości pomiarowej. Urządzenia te dokonują pomiarów szybko, ale też niezwykle precyzyjnie.

 

detektor

 

Czym różni się wykrywacz jednogazowy od wielogazowego?

Jednogazowy detektor gazu, jak sama nazwa wskazuje, dokonuje pomiarów stężenia tylko jednego gazu. Urządzenia wielogazowe z kolei mogą mierzyć stężenia kilku gazów jednocześnie. Zaawansowany detektor gazu umożliwia nie tylko określenie, czy dana strefa jest zagrożona wybuchem, ale też czy w danym miejscu jest wystarczające stężenie tlenu do pracy dla człowieka.

Gdzie wykorzystuje się detektory gazu?

Z wykrywaczy gazu korzystają różne służby, w tym przede wszystkim straż pożarna podczas akcji gaśniczych. Znajdują one zastosowanie również w branży wodociągowej i kanalizacyjnej, gdzie informują np. o braku tlenu w kanałach, a także w górnictwie i przemyśle rafineryjnym, w którym zbyt wysokie stężenie niebezpiecznych gazów może doprowadzić do katastrofy. Z wykrywaczy korzystają zakłady produkcyjne, w których potencjalnie może dość do wybuchu lub zatrucia pracowników. Najprostsze detektory gazu można znaleźć w wielu domach jednorodzinnych, w których zagrożeniem jest kuchenka gazowa, kominek, czy piec.

Jak pracuje wykrywacz?

Wykrywacz gazu rozpoczyna pracę w zasadzie tuż po jego włączeniu, po czym pracuje w sposób ciągły. Pomiary dokonywane są więc na bieżąco. Nawet najbardziej zaawansowane urządzenia są banalnie proste w obsłudze, dzięki czemu błędy ludzkie przy ich użytkowaniu są ograniczone do minimum. Profesjonalne wykrywacze wyposażane są w czujniki i baterie, które pozwalają im nawet na dwuletnią pracę. Wykrywacze gazowe oferowane przez naszą firmę mają wbudowaną funkcję autotestu pomiaru oraz autotestu pracy baterii.