Zagrożenia związane z niewłaściwym serwisem sprzętu ochrony oddechowej

Podczas prowadzenia akcji ratowniczych, a także przy realizacji rozmaitych codziennych zadań w branżach, gdzie konieczna jest praca w szczególnie niebezpiecznych warunkach, zachodzi potrzeba korzystania z odpowiednich środków ochrony układu oddechowego, określanych też jako ochrona dróg oddechowych (ODO). Są one niezbędne m.in. tam, gdzie dochodzi do przekraczania progu NDS, pojawia się ryzyko kontaktu z substancjami toksycznymi i trującymi, a także poziom tlenu w powietrzu utrzymuje się na zbyt niskim poziomie. W grę wchodzi tu też bardzo wysoka lub zbyt niska temperatura powietrza bądź obecność pyłów. Stosowane urządzenia np. aparaty powietrzne Fenzy muszą jednak być dobrze przygotowane i właściwie serwisowane. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

 

strażaczka w aparacie powietrznym

Dlaczego serwis sprzętu do ochrony oddechowej jest ważny?

Utrzymanie sprawności środków ochrony układu oddechowego ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa korzystających z nich osób. Używane urządzenia muszą więc być regularnie serwisowane i poddawane kontrolom potwierdzającym ich prawidłowe działanie. Jakiekolwiek problemy z podawaniem mieszanki oddechowej mogą doprowadzić do groźnych dla życia i zdrowia sytuacji, podobnie jak występujące nieszczelności, które w niesprzyjających okolicznościach będą oznaczały bezpośredni kontakt ze znajdującymi się w otoczeniu gazami.

Jakie elementy sprawdza się podczas serwisowania sprzętu ochrony oddechowej?

Kontrola właściwego funkcjonowania sprzętu ochrony oddechowej obejmuje sprawdzenie wszystkich kluczowych komponentów urządzeń. Istotna będzie szczelność elementów zabezpieczających, a więc powierzchni maski i jej wizjera. Liczy się stan taśmy oraz zaczepów i ich mocowań. Ważne są zawory wydechowe oraz wszystkie złącza. W przypadku aparatów ucieczkowych oraz aparatów powietrznych sprawdzeniu poddaje się także butlę, reduktor, automat oddechowy, przewody HP/MP, zawór bezpieczeństwa oraz manometr i sygnalizator akustyczny. Badaniu poddaje się też stelaż służący do przenoszenia butli.