Zasady konserwacji aparatów powietrznych

Aparaty powietrzne, zwane również aparatami oddechowymi, dostarczają tlen osobom pracującym w warunkach, które nie pozwalają na swobodne oddychanie z powodu braku powietrza lub jego zanieczyszczenia. Są wykorzystywane między innymi przez strażaków i ratowników, dla których stanowią niezbędny sprzęt, mogący ocalić zdrowie oraz życie. Jednak niebezpieczne warunki, w których używane są te urządzenia, sprawiają, że muszą być poddawane drobiazgowej konserwacji. W innym przypadku mogłoby dojść do ich uszkodzenia lub zanieczyszczenia, co stanowiłoby poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia korzystających z nich osób. 

aparat oddechowy

Jak wygląda konserwacja aparatów powietrznych? 

Tak ważny proces musi przebiegać według dokładnie przemyślanego schematu. Ponieważ aparaty powietrzne używane w trudnych warunkach mogą zostać zanieczyszczone, związana z nimi praca wiąże się z pewnym ryzykiem zakażenia. Z tego powodu konserwator musi korzystać z odpowiednich środków ochrony, w postaci rękawiczek, maseczki lub nawet całego kombinezonu – odpowiednio do poziomu zagrożenia. Również sam proces musi odbywać się w dokładnie oczyszczonej przestrzeni, przy użyciu regularnie dezynfekowanych narzędzi oraz blatu. 

Należy pamiętać, że zużyte filtry są odpadami specjalnymi i muszą zostać odpowiednio zutylizowane lub przekazane producentowi. Jeśli sprzęt został poważnie zanieczyszczony, należy wstępnie umyć przed demontażem. Ten jest koniecznym krokiem: każdy z możliwych do odłączenia elementów musi zostać oczyszczony oddzielnie. Trzeba koniecznie zwrócić uwagę na zalecenia producenta urządzenia dotyczące konserwacji. 

Kolejnym krokiem jest wreszcie dokładne czyszczenie każdego z elementów oraz drobiazgowa dezynfekcja przy użyciu odpowiednich środków. Należy korzystać ze specyfików zalecanych przez producenta lub urządzeń do mycia stworzonych specjalnie do konserwacji sprzętu tego typu. Gdy wszystkie elementy zostaną wyczyszczone, zdezynfekowane i wysuszone, należy dokonać ich przeglądu, a w razie potrzeby wymienić te części, które mogą nie spełniać odpowiednio swojej funkcji. W przypadku uszkodzenia elementów, które nie nadają się do wymiany, sprzęt musi zostać poddany naprawie przed kolejnym użyciem – korzystanie z nawet częściowo niesprawnego urządzenia jest bardzo niebezpieczne. Gdy konserwator upewni się, że sprzęt jest w pełni sprawny, może przejść do jego montażu i przygotować aparat do ponownego użycia.