Detektor gazu GasAlert Quattro

Detektor gazu GasAlert Quattro

to detektor czterech gazów: siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO, tlenu (O2), gazów palnych (%DGW). GasAlert Quattro oferuje szeroki wachlarz funkcji oraz prostą obsługę za pomocą jednego przycisku. Dzięki kilku wariantom zasilania GasAlertQuattro jest zawsze gotowy do użycia. Na wyświetlaczu LCD przestawione są czytelne ikony obrazujące informacje robocze, między innymi testy i stan kalibracji, pozwalające na uproszczone kontrole w terenie.

 • Wyświetlanie stężeń gazów na wyświetlaczu LCD w czasie rzeczywistym pracującym w trybie ciągłym
 • Kompatybilność ze stacją bazową MicroDock II dedykowaną do automatycznego testowania i kalibracji
 • Funkcja pełnego autotestu działania czujników, a także poziomu naładowania baterii, ciągłości obwodów elektrycznych i alarmów dźwiękowych/wizualnych po włączeniu urządzenia oraz nieustanne testowanie czujników
 • Zasilanie - zasilany zestawem akumulatorów wielokrotnego ładowania lub trzema bateriami alkalicznymi AA
 • Obsługa przy pomocy jednego przycisku
 • Możliwość rejestrowania danych i zdarzeń
 • System IntelliFlash - umożliwia potwierdzanie prawidłowości działania i zgodność z przepisami; jego sygnalizacja jest udostępniana użytkownikowi, oraz pracownikom nadzoru na odległość do 6,1 m
 • Minimalizacja fałszywych alarmów - zwiększona odporność na pospolite gazy przemysłowe, takie jak metanol i etanol uruchamiające fałszywe alarmy,
 • Czujniki SureCell gwarantujące skuteczność nawet w najtrudniejszych warunkach otoczenia

Właściwości techniczne:

 • Wymiary: 13,0 x 8,1 x 4,7 cm (5,1 x 3,2 x 1,9 cala)
 • Masa: 316 g (z zestawem akumulatorów), 338 g (z zestawem baterii alkalicznych)
 • Temperatura Od -20 do +50°C
 • Wilgotność: wilgotność względna 10–100% (bez kondensacji)
 • Alarmy- wizualny (sześć czerwonych diod LED), wibracyjny, dźwiękowy (95 dB)- Poziom niski, wysoki, STEL (NDSCh - najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe), TWA (NDS najwyższe dopuszczalne stężenie), OL (przekroczenie zakresu)
 • Testy: sprawność czujnika, obwody elektryczne, stan naładowania baterii oraz dźwiękowe/wizualne alarmy po uruchomieniu, ciągła kontrola baterii i czujnika
 • Czas pracy baterii
  • Baterie alkaliczne AA: 14 godz. (od +20 do +50°C)
  • Akumulator: 20 godz. (od +20 do +50°C), 18 godz. (od -20 do 0°C)

Dane techniczne czujników

Gaz Zakres pomiarowy Dokładność pomiaru
siarkowodór (H2S) 0–200 ppm 0,1 ppm
tlenek węgla (CO) 0–1000 ppm 1 ppm
tlen (O2) 0–30,0% 0,1%
gazy palne (%DGW) 0–100% DGW
0–5,0% obj.
1%
0,1%

Jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, skontaktuj się z nami.

Pliki