Detektor gazu GasAlertClip Extreme

Detektor gazu GasAlertClip Extreme

to najpopularniejszy na świecie bezobsługowy detektor czterech gazów: siarkowodoru (H2S), tlenku węgla (CO, tlenu (O2), gazów palnych (%DGW) zapewniający stałą, niezawodną ochronę. Ten jednogazowy detektor o dwu- lub trzyletnim okresie eksploatacji nie potrzebuje kalibracji, wymiany czujnika, wymiany baterii ani ładowania akumulatora.

 • Kompatybilność ze stacją bazową MicroDock II dedykowaną do automatycznego testowania i kalibracji
 • Funkcja pełnego autotestu działania czujników, a także poziomu naładowania baterii, ciągłości obwodów elektrycznych i alarmów dźwiękowych/wizualnych po włączeniu urządzenia oraz nieustanne testowanie czujników
 • Duży, czytelny wyświetlacz LCD wyświetla pozostały czas działania (miesiące, dni i godziny)
 • Wyświetlanie zarejestrowanych szczytowych wartości alarmowych na żądanie
 • Codzienny autotest włączany przez użytkownika
 • Wewnętrzny alarm wibracyjny pomocny w miejscach o wysokim natężeniu hałasu

Właściwości techniczne:

 • Wymiary: 2,8 x 5,0 x 8,1 cm
 • Masa: 76 g
 • Temperatura: H2S: od -40 do +50°C, CO: od -30 do +50°C, SO2: od -30 do +50°, CO2: od -20 do +50°C
 • Wilgotność: wilgotność względna 5–95% (bez kondensacji)
 • Alarmy: wizualny, wibracyjny, dźwiękowy (95 dB)- Poziom niski, poziom wysoki
 • Testy: funkcja pełnego autotestu podczas uruchamiania i co 20 godz., automatyczny test baterii co 2 godz.
 • Czas pracy baterii: dwa lata (H2S, C O, S O2 lub O2) lub trzy lata (H2S lub CO)

Dane techniczne czujników

Gaz

Zakres pomiarowy

Niski poziom alarmowy

Wysoki poziom alarmowy

Detektor 2- lub 3-letni

S

0–100 ppm

10 ppm

15 ppm

CO

0–300 ppm

35 ppm (30 ppm Wlk. Bryt./UE)

200 ppm

Tylko detektor 2-letni

2

0–100 ppm

5 ppm

10 ppm

2

0–30,0% objęt.

19,5%

23,5%

Jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, skontaktuj się z nami.

Pliki