Sprzęt warsztatowy Biosystem Posi Check 3

Kategoria: Sprzęt warsztatowy

Sprzęt warsztatowy Biosystem Posi Check 3

to skomputeryzowane stanowisko pracy  służące do badania powietrznych aparatów oddechowych oraz do oceny innych aparatów tego typu. Kluczowym elementem urządzenia jest komputerowo kontrolowany przyrząd tłoczący powietrze, działający na zasadzie “sztucznego płuca”. Urządzenie wdycha i wydycha powietrze przez otwór wlotowy (usta) głowy wzorcowej, w identyczny sposób, w jaki wykonuje to użytkownik aparatu oddechowego. Zabieg ten daje możliwość przeprowadzenia analizy poprawności pracy aparatu, w rezultacie kolejno wykonywanych statycznych i dynamicznych testów. Dodatkowo sprzęt umożliwia symulację różnych wydajności oddechowych i przeprowadzanie testów w różnych warunkach co powoduje, że Posi Check 3 znajduje zastosowanie przy badaniu szerokiej gamy sprzętu oddechowego.

Opcje testowe:

 • Szybki Test aparatu SCBA -  czas testu: dwie minuty
  W trakcie testu wykonywane są: inspekcja wizualna, wyrażony w cyfrach pomiar szczelności maski, ciśnienie robocze zaworu wydechowego, pomiar ciśnienia aktywującego i statycznego maski, dokładność alarmu i manometru, jak również wykonanie testu przy standardowej wydajności oddechowej (40 L/min) lub maksymalne (100 L/min).
 • Kompletny test aparatu SCBA -  w trakcie testu wykonywane są: przegląd wizualny, liczbowy pomiar szczelności maski, ciśnienie robocze zaworu wydechowego, pomiar ciśnienia aktywującego i statycznego maski, dokładność odczytu alarmu i manometru, test oddechowy, pomiar szczelności wysokiego ciśnienia, weryfikacja dokładności manometru przy różnych ciśnieniach. Aby możliwe było wykonanie wyżej wymienionych testów, niezbędne jest zastosowanie regulatora ciśnienia zawierającego niewielką ilość sprężonego powietrza. Posi check 3 kontroluje wówczas uwalnianie powietrza z regulatora dając możliwość testowania aparatów przy różnym ciśnieniu operacyjnym niezależnie od stopnia napełnienia butli.
 • Test Maski - w trakcie testu wykonywane są:  inspekcja wizualna, test szczelności i test ciśnienia otwarcia zaworu wydechowego maski.
 • Test Aparatów o stałym źródle zasilania -  w trakcie testu sprawdzana jest poprawność działania sprzętu oddechowego o stałym źródle zasilania poprzez serię testów podobnych do tych, które wykonywane są podczas kompletnego testu aparatu to znaczy: lista do przeglądu wizualnego, test szczelności maski, test ciś. aktywującego/statycznego, opory oddechowe przy wydatku standardowym i maksymalnym.
 • Test Sztucznego Płuca - w trakcie testu możliwe jest zdefiniowanie testów i oporów oddechowych kompletnego aparatu przy oporach oddechowych i w czasie określonym przez użytkownika.
 • Test Butli - w trakcie testu możliwe jest prześledzenie zapisów inspekcji wizualnych i testów hydrostatycznych butli na sprężone powietrze.

Wyniki testów, dla wszystkich programów testowych mogą być drukowane lub zapisywane w komputerze w formie bazy danych odzyskiwanych plików. Program umożliwia ponadto poszukiwanie, przegląd, sortowanie i drukowanie raportów z przechowywanych wyników testów.


Właściwości techniczne

 • Zakres temperatury otoczenia:
  • robocza: 5 ºC do 45 ºC
  • składowania: –10 ºC do 45 ºC
 • Rozmiar (bez głowy):
  • wysokość: 358 mm
  • szerokość: 343 mm
  • głębokość: 406 mm
 • Waga (bez głowy): 15,4 kg
 • Zakresy napięcia: 88 V do 132 V (bezpieczniki na wejściu 2 A); lub 176 V do 250 V (bezpieczniki na wejściu 1 A).
 • Wybór linii zasilania: konieczna zmiana bezpiecznika; automatyka.
 • Częstotliwość: 47 do 440 Hz
 • Maksymalny pobór mocy: 120 W
 • Wymogi odnośnie bezpieczników:
  • 120 V, 2 A, zwłoka czasowa, 250 V, Typ 3AG
  • 220 V, 1 A, zwłoka czasowa, 250 V, 5 x 20 m

Jeśli pragniesz uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, skontaktuj się z nami.

Testy aparatów powietrznych i butli

Biosystem Posi Check 3 stanowi nowoczesne rozwiązanie do przeprowadzania dokładnych i kompleksowych testów aparatów powietrznych i butli. Urządzenie to, działające na zasadzie „sztucznego płuca”, pozwala na symulację procesów oddechowych użytkownika, oferując niezrównaną dokładność w analizie działania aparatury oddechowej. Posi Check 3 umożliwia wykonanie serii testów, w tym badanie wizualne, test szczelności maski, kontrolę ciśnienia aktywującego i statycznego maski oraz dokładność odczytu alarmu i manometru.

Testy przeprowadzane za pomocą Posi Check 3 pozwalają na identyfikację nawet najmniejszych nieprawidłowości w funkcjonowaniu aparatury, przyczyniając się do podniesienia ogólnego poziomu bezpieczeństwa użytkowników.

Testy masek twarzowych

Testowanie masek twarzowych jest równie istotnym elementem zapewnienia ochrony dróg oddechowych, a dzięki możliwościom, jakie oferuje Biosystem Posi Check 3, możemy przeprowadzać precyzyjne badania dopasowania, szczelności i poprawności działania zaworów wydechowych. Testy te są niezbędne do oceny, czy maski twarzowe spełniają wymagane standardy i czy mogą skutecznie chronić użytkowników przed szkodliwymi substancjami chemicznymi, gazami i cząstkami stałymi. Dzięki wykonaniu kompleksowej inspekcji wizualnej oraz liczbowych pomiarów szczelności, jesteśmy w stanie zapewnić, że każda maska oferuje maksymalną ochronę i komfort użytkowania.

Sprawdź także -> maska filtracyjna Opti Fit

Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy technicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy.