Blog

strażak

Ile waży aparat ucieczkowy? Czy nie obciąża pleców?

Aparat ucieczkowy to sprzęt, który służy do ucieczki z miejsca zagrożonego pożarem lub inną sytuacją, w której konieczne jest szybkie opuszczenie budynku lub pomieszczenia. Jest to mały aparat tlenowy, który umożliwia użytkownikowi oddychanie w powietrzu zanieczyszczonym dymem lub toksycznymi gazami.  Waga aparatu powietrznego do ucieczki jest regulowana przez normy krajowe i międzynarodowe. W Europie norma europejska EN 137:2006 określa wymagania dla aparatów powietrznych do ucieczki, w tym maksymalny limit wagi 15 kilogramów dla aparatów SCBA i 10 kilogramów dla aparatów CABA.

Czytaj więcej

butle

Czy butle do aparatów powietrznych podlegają regulacjom UDT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu nadzorowi podlegają zbiorniki przenośne, do których zaliczają się między innymi butle do aparatów powietrznych. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe są badania eksploatacyjne zbiorników, a organem kontroli jest Urząd Dozoru Technicznego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Jaką wytrzymałość mają maski filtracyjne?

Maski filtracyjne stosuje się w celu ochrony dróg oddechowych przed znajdującymi się w powietrzu substancjami niebezpiecznymi. Maski filtrują cząstki stałe, ciekłe oraz gazy i w efekcie przepuszczają wyłącznie czyste powietrze. Poszczególne maski różnią się od siebie głównie efektywnością filtracji definiowaną wskaźnikiem FFP. Zasadniczo, im większy numer FFP, tym lepszą ochronę gwarantują maski.

Czytaj więcej

kobieta w masce

Jak prawidłowo zakładać aparat ucieczkowy?

Szybkie założenie aparatu ucieczkowego jest dla osób przebywających w miejscach zagrożonych zatruciem obowiązkiem. Nowoczesne aparaty oddechowe skonstruowane są tak, by jak najbardziej ułatwiać odcięcie się od niebezpiecznych gazów. To produkty łatwe w obsłudze i zastosowaniu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Kiedy aparat powietrzny kwalifikuje się do wymiany?

Aparaty oddechowe są urządzeniami, których prawidłowe działanie wpływa bezpośrednio na życie osób znajdujących się w zagrażających życiu sytuacjach. Sprzęty te muszą, więc działać poprawnie, a żeby tak było konieczny jest ich regularny przegląd oraz serwis. W jakich sytuacjach wiadomo, że aparat powietrzny powinien zostać wymieniony?

Czytaj więcej

strażak wynosi dziecko

Z jakiego ubioru korzystają strażacy w trakcie akcji pożarowych?

Zawód strażaka wiąże się z obowiązkiem przebywania w trudnych i niebezpiecznych dla życia sytuacjach. To odpowiedzialna i niełatwa profesja, której podejmują się tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Każdy strażak wie, że oprócz ratowania życia innych osób musi być on także odpowiedzialny za swoje własne życie. Jednym z elementów, które wpływają na bezpieczeństwo strażaków jest ich ubiór. Ważne więc, by spełniał on określone standardy.

Czytaj więcej

maska twarzowa z aparatem oddechowym

Na czym polega system „Air-Klick” stosowany w maskach twarzowych Opti-Pro Fenzy?

Maski twarzowe Opti-Pro Fenzy są nowoczesnymi i wytrzymałymi produktami, które przystosowane są do wykorzystywania razem z aparatem oddechowym. Zapewniają doskonałą ochronę dróg oddechowych przed gazami, które wydobywają się podczas pożarów. Akcesoria te zaprojektowane zostały tak, by jak najbardziej ułatwić pracę strażakom. Wyposażone są w system „Air-Klick”, który w znaczy sposób ułatwia ich używanie.

Czytaj więcej

czujnik dymu podczas pożaru

Jakie substancje, wydzielające się w trakcie pożarów, są szczególnie niebezpieczne dla dróg oddechowych?

Każdy pożar niesie za sobą nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Podczas spalania do powietrza dostają się toksyczne substancje, które zagrażają życiu osób przebywających w ich otoczeniu. Powstałe w trakcie pożaru gorące gazy i dymy mogą w znacznym stopniu wpłynąć na późniejsze funkcjonowanie uczestników tego niebezpiecznego zdarzenia. Przemieszczający się dym jest dużym zagrożeniem nie tylko dla poszkodowanych, ale także dla strażaków. Jakie substancje szczególnie źle wpływają na drogi oddechowe i czy można się jakoś przed nimi chronić?

Czytaj więcej