Blog

trucizna

Przed jakimi typami skażeń chemicznych chronią aparaty ucieczkowe?

Aparaty ucieczkowe stosowane są przez osoby specjalizujące się w branży pożarniczej, górniczej i wojskowej w trakcie wykonywania akcji ratunkowych. Chronią drogi oddechowe podczas przebywania w strefie zagrożenia gazowego, dymowego i chemicznego. Sprawdzają się także w przestrzeniach, w których występuje zbyt niskie stężenie tlenu. Aparaty ucieczkowe składają się ze stelaża, reduktora ciśnienia, manometru, urządzenia ostrzegawczego, automatu płucnego, maski twarzowej oraz butli.

 

Czytaj więcej

strażak

Aparaty ODO – na co zwrócić uwagę?

Aparaty powietrzne, znane również pod nazwą aparatów ODO – ochrony dróg oddechowych należą do środków ochrony osobistej, które wykorzystuje się w przypadku pojawienia się zagrożeń związanych z powietrzem w miejscu pracy. Tego rodzaju osprzęt wykorzystywany jest przez straż pożarną, a także przez osoby pracujące w przemyśle. Aparaty oddechowe izolują drogi oddechowe człowieka od szkodliwych substancji zawartych w powietrzu, a także zapewniają doprowadzenie czystego powietrza. Aby aparat ODO mógł prawidłowo pracować, wszystkie jego elementy powinny być sprawne i dobrze dopasowane.

Czytaj więcej

strazak

Czym różnią się od zwykłych latarki strażackie?

Latarki są elementem, który można znaleźć w większości domów czy mieszkań. Jest to bardzo przydatny sprzęt, wykorzystywany w wielu sytuacjach, jak na przykład konieczność wykonania precyzyjnych prac czy też doświetlenie podczas awarii prądu. W niektórych zawodach latarki są niezbędnym elementem wyposażenia. Dobrym przykładem są służby mundurowe oraz strażacy. Jednak w ich wypadku latarki dostosowane są do typu pracy, przez co nieco różnią się od klasycznych latarek widywanych w domach czy garażach.

Czytaj więcej

maska

Charakterystyka dobrej maski pełnotwarzowej na przykładzie Opti Pro Fenzy

Maski ochronne są jednym z elementów wyposażenia ochronnego, który w niektórych sytuacjach jest niezbędny. Dzięki odpowiednio dobranym maskom możliwa jest ochrona pracownika przed szkodliwymi dla zdrowia czynnikami, które mogą prowadzić nawet do śmierci. Obecnie wyróżnić można wiele rodzajów masek ochronnych, dopasowanych do konkretnych czynności i chroniących przed różnymi czynnikami. Jednym z modeli są maski pełnotwarzowe.

 

Czytaj więcej

Dekoder

Jak często należy przeprowadzać kalibrację detektorów gazu? Ile to kosztuje?

Detektory gazu są niewielkimi urządzeniami, pozwalającymi na bieżące kontrolowanie stężenia substancji niebezpiecznych, takich jak dwutlenek siarki, azotu czy tlenek węgla. Wykorzystuje się je przede wszystkim w miejscach, gdzie istnieje zwiększone ryzyko ulatniania się niebezpiecznych i trujących gazów. Z tego tytułu znajdują zastosowanie w różnego rodzajach kopalniach, rafineriach i innych zakładach przemysłowych. Obecnie dostępne są różne rodzaje detektorów gazu, jednak większość z nich działa na podobnej zasadzie. Jako że to urządzenie pozwala na ochronę zdrowia i życia, bardzo ważna jest regularna kontrola stanu i kalibracja detektorów.

Czytaj więcej

strażak

Jak bezpiecznie korzystać ze skokochronów?

Skokochron zaliczany jest do sprzętu ratowniczego. Jego głównym zadaniem jest amortyzacja skoku i zabezpieczenie osób wyskakujących przed obrażeniami. Wykorzystywany jest przede wszystkim podczas ewakuacji, gdzie należy jak najszybciej wydostać osoby z wyższych pięter zagrożonych budynków. W większości przypadków skokochron przyjmuje postać dużej poduszki napełnianej powietrzem. Umiejętność prawidłowego rozłożenia i wykorzystania skokochronu może uratować wiele osób.

 

Czytaj więcej

butle z tlenem

Pięć cech dobrego serwisu aparatów powietrznych

Aparaty powietrzne są sprzętem wykorzystywane są podczas pracy strażaków, ratowników, górników oraz innych osób, które podczas swojej pracy muszą mieć zapewniony dostęp do czystego powietrza w razie wystąpienia natychmiastowego niebezpieczeństwa. Tego rodzaju aparaty są sprzętem bardzo ważnym, chroniącym zdrowie i życie. W zależności od konkretnego modelu wykorzystywane są w budynkach objętych pożarem a także pod wodą. Aparaty powietrzne są samowystarczalne, nie potrzebują dostępu do prądu czy innego źródła zasilania.

Czytaj więcej

odzież ochronna

Stosowanie odzieży ochronnej, a przepisy BHP

Wykonywanie obowiązków zawodowych w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia wymaga zapewnienia pracownikom odpowiednich środków ochrony osobistej. Zaliczamy do nich odzież ochronną oraz niezbędne akcesoria, dzięki którym pracownik może bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Wyjaśniamy, czym jest odzież ochronna i jakie pełni funkcje.

Czytaj więcej