Blog

maska oraz normy i atesty

Jakie normy i wymagania powinny spełniać aparaty ucieczkowe?

Aparaty ucieczkowe to niezwykle ważne urządzenia stosowane w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, zwłaszcza w przypadku pożarów, awarii technicznych czy emisji szkodliwych substancji. Służą one do ochrony układu oddechowego człowieka przed działaniem czynników szkodliwych, umożliwiając ewakuację z miejsca zagrożenia. Warto zatem poznać normy i wymagania, jakie powinny spełniać aparaty ucieczkowe, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo.

Czytaj więcej

maski filtracyjne

Czy maski filtracyjne mają ograniczony termin przydatności?

Maski filtracyjne mają chronić przed różnego rodzaju zanieczyszczeniami, zarówno biologicznymi, jak i chemicznymi. W tym kontekście pytanie o termin przydatności masek filtracyjnych jest bardzo istotne.

Czytaj więcej

pożar

Czym grozi wdychanie gazów pożarowych?

Wraz z pożarami pojawiają się nie tylko straty materialne, ale także zdrowotne. Wdychanie dymu z pożaru jest niebezpieczne i może mieć poważne skutki dla naszego organizmu. 

Czytaj więcej

strażak

Ile waży aparat ucieczkowy? Czy nie obciąża pleców?

Aparat ucieczkowy to sprzęt, który służy do ucieczki z miejsca zagrożonego pożarem lub inną sytuacją, w której konieczne jest szybkie opuszczenie budynku lub pomieszczenia. Jest to mały aparat tlenowy, który umożliwia użytkownikowi oddychanie w powietrzu zanieczyszczonym dymem lub toksycznymi gazami.  Waga aparatu powietrznego do ucieczki jest regulowana przez normy krajowe i międzynarodowe. W Europie norma europejska EN 137:2006 określa wymagania dla aparatów powietrznych do ucieczki, w tym maksymalny limit wagi 15 kilogramów dla aparatów SCBA i 10 kilogramów dla aparatów CABA.

Czytaj więcej

butle

Czy butle do aparatów powietrznych podlegają regulacjom UDT?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu nadzorowi podlegają zbiorniki przenośne, do których zaliczają się między innymi butle do aparatów powietrznych. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe są badania eksploatacyjne zbiorników, a organem kontroli jest Urząd Dozoru Technicznego. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Jaką wytrzymałość mają maski filtracyjne?

Maski filtracyjne stosuje się w celu ochrony dróg oddechowych przed znajdującymi się w powietrzu substancjami niebezpiecznymi. Maski filtrują cząstki stałe, ciekłe oraz gazy i w efekcie przepuszczają wyłącznie czyste powietrze. Poszczególne maski różnią się od siebie głównie efektywnością filtracji definiowaną wskaźnikiem FFP. Zasadniczo, im większy numer FFP, tym lepszą ochronę gwarantują maski.

Czytaj więcej

kobieta w masce

Jak prawidłowo zakładać aparat ucieczkowy?

Szybkie założenie aparatu ucieczkowego jest dla osób przebywających w miejscach zagrożonych zatruciem obowiązkiem. Nowoczesne aparaty oddechowe skonstruowane są tak, by jak najbardziej ułatwiać odcięcie się od niebezpiecznych gazów. To produkty łatwe w obsłudze i zastosowaniu.

Czytaj więcej

maska twarzowa strażaka

Kiedy aparat powietrzny kwalifikuje się do wymiany?

Aparaty oddechowe są urządzeniami, których prawidłowe działanie wpływa bezpośrednio na życie osób znajdujących się w zagrażających życiu sytuacjach. Sprzęty te muszą, więc działać poprawnie, a żeby tak było konieczny jest ich regularny przegląd oraz serwis. W jakich sytuacjach wiadomo, że aparat powietrzny powinien zostać wymieniony?

Czytaj więcej